Samoela Voalohany 10:1-27

  • Nohosorana ho mpanjaka i Saoly (1-16)

  • Naseho vahoaka i Saoly (17-27)

10  Dia naka jaogy kely misy menaka i Samoela, ka nandraraka an’ilay menaka teo amin’ny lohan’i Saoly.+ Nanoroka azy izy ary niteny hoe: “I Jehovah mihitsy no nanosotra anao ho mpitarika+ eo amin’ny lovany.+  Rehefa miala eto amiko ianao androany, dia hahita lehilahy roa eo akaikin’ny fasan’i Rahely,+ ao Zelza any amin’ny tanin’i Benjamina. Ary hiteny aminao izy ireo hoe: ‘Efa hita ireo ampondra notadiavinao, dia tsy mieritreritra momba an’ireo ampondra+ intsony ny rainao. Fa ianareo indray izao no mampitaintaina azy. Nilaza izy hoe: “Ahoana re no hataoko amin’izay zanako izay e?”’  Mandehana hatrany amin’ilay hazobe ao Tabara. Dia hisy telo lahy hifanena aminao. Hiakatra hitady an’ilay tena Andriamanitra any Betela+ izy ireo. Ny iray mitondra zanak’osy telo, ny iray mitondra mofo telo, ary ny iray mitondra divay eran’ny siny lehibe.  Hanontany ny fahasalamanao izy ireo, ary hanome anao mofo roa. Dia raiso izany.  Ho tonga eo amin’ny havoanan’ilay tena Andriamanitra ianao aorian’izay, eo amin’ilay misy toby miaramilan’ny Filistinina. Rehefa tonga ao an-tanàna ianao, dia hifanena amin’ny mpaminany maromaro midina avy eny amin’ny toerana avo. Hisy olona mitendry zavamaneno sy mively ampongatapaka sy mitsoka sodina ary mitendry harpa eo alohan’izy ireo, raha mbola iny maminany iny izy ireo.  Ary hanome hery anao ny fanahin’i Jehovah,+ ka haminany miaraka amin’izy ireo ianao, sady hovana ho olom-baovao.+  Rehefa mitranga ireo famantarana ireo, dia ataovy izay azon’ny tananao atao, fa manohana anao ilay tena Andriamanitra.  Koa tonga dia mandehana midina any Gilgala,+ fa hidina hanaraka anao aho mba hanolotra sorona dorana sy sorona iombonana. Dia miandrasa fito andro mandra-pahatongako any aminao. Hampahafantariko anao avy eo izay tokony hataonao.”  Vao nihodina niala teo amin’i Samoela i Saoly, dia nataon’Andriamanitra niova ny fony. Ary tanteraka daholo ireo famantarana ireo tamin’iny andro iny. 10  Dia lasa nankeny amin’ilay havoana izy ireo, ka nifanena tamin’ny mpaminany maromaro. Tonga dia nanome hery an’i Saoly ny fanahin’Andriamanitra,+ ka naminany+ niaraka tamin’izy ireo izy. 11  Rehefa nahita azy naminany niaraka tamin’ny mpaminany izay rehetra nahafantatra azy taloha, dia nifampiresaka hoe: “Fa naninona ity zanak’i Kisy? Mpaminany koa angaha i Saoly?” 12  Ary nisy olona iray teo niteny hoe: “Fa iza no rain’ireo mpaminany hafa ireo e?” Lasa fomba fiteny àry ilay hoe: “Mpaminany koa angaha i Saoly?”+ 13  Rehefa avy naminany izy, dia nankeny amin’ny toerana avo. 14  Ary hoy ny rahalahin-drain’i Saoly taminy sy tamin’ilay mpanompony: “Fa taiza ianareo?” Dia namaly izy hoe: “Nitady an’ireo ampondra izahay,+ nefa tsy nahita, dia nankany amin’i Samoela.” 15  Dia hoy ilay dadatoan’i Saoly: “Mba lazao ahy izay notenenin’i Samoela taminareo!” 16  Namaly azy i Saoly hoe: “Niteny taminay izy hoe efa hita ireo ampondra.” Tsy noresahin’i Saoly taminy anefa ilay tenin’i Samoela hoe ho lasa mpanjaka izy. 17  Ary nantsoin’i Samoela hankeo anatrehan’i Jehovah tao Mizpa+ ny vahoaka. 18  Dia hoy izy tamin’ny Israelita: “Izao no nolazain’i Jehovah Andriamanitry ny Israely: ‘Izaho no nitondra ny Israely niakatra avy tany Ejipta, sy namonjy anareo teo an-tanan’i Ejipta+ sy teo an-tanan’ireo fanjakana rehetra nampahory anareo. 19  Nolavinareo anefa androany ilay Andriamanitrareo,+ izay namonjy anareo tamin’ny loza sy ny fahoriana rehetra nanjo anareo. Ary niteny ianareo hoe: “Manendre fotsiny mpanjaka ho anay e!” Mijoroa àry eo anatrehan’i Jehovah, isam-poko sy isam-pianakaviana.’”* 20  Dia nasain’i Samoela nanatona ny foko rehetra+ teo amin’ny Israely, ka ny fokon’i Benjamina no voafidy.+ 21  Ary nasainy nanatona isam-pianakaviana ny fokon’i Benjamina, ka ny fianakavian’ny Matrita no voafidy. Farany, dia i Saoly zanak’i Kisy no voafidy.+ Rehefa nandeha nitady azy anefa ny olona, dia tsy hita izy. 22  Koa nanontany an’i Jehovah+ izy ireo hoe: “Efa tonga eto angaha izany lehilahy izany?” Dia namaly i Jehovah hoe: “Io miafina ao amin’ny entana io izy.” 23  Nihazakazaka naka azy avy tao àry izy ireo. Ary rehefa nijoro teo afovoan’ny olona izy, dia lava be ka tsy nisy nihoatra ny sorony ny olona rehetra.+ 24  Dia niteny tamin’ny vahoaka manontolo i Samoela hoe: “Hitanareo tsara ve ilay nofidin’i Jehovah?+ Jereo fa tsy misy hoatr’azy amin’ny olona rehetra!” Koa nihorakoraka izy rehetra hoe: “Ho ela velona anie ny mpanjaka!” 25  Dia nolazain’i Samoela tamin’ny vahoaka ny zo ara-dalàna ananan’ny mpanjaka,+ ka nosoratany tao amin’ny boky ary napetrany teo anatrehan’i Jehovah. Ary nalefan’i Samoela nody tany an-tranony avy ny olona rehetra. 26  Nody tany an-tranony tany Gibea koa i Saoly. Ary niaraka taminy ny miaramila sasany, izay nentanin’i Jehovah ny fony. 27  Nisy lehilahy tsy misy ilana azy anefa niteny hoe: “Ahoana koa no hamonjen’io antsika?”+ Dia nanambany an’i Saoly izy ireo, ary tsy mba nitondra fanomezana ho azy.+ Tsy namaly mihitsy anefa i Saoly.*

Fanamarihana

Abt: “isaky ny arivo.”
Abt: “Ary toy ny olona moana izy.”