Jaona Voalohany 3:1-24

  • Zanak’Andriamanitra isika (1-3)

  • Ny zanak’Andriamanitra sy ny zanaky ny Devoly (4-12)

    • Handrava ny asan’ny Devoly i Jesosy (8)

  • Mifankatiava (13-18)

  • Lehibe noho ny fontsika Andriamanitra (19-24)

3  Eritrereto ange ny fitiavana nasehon’ny Ray antsika e!+ Nantsoiny hoe zanany* mihitsy isika,+ ary izany tokoa isika. Izany no antony tsy ahalalan’izao tontolo izao antsika,+ satria mbola tsy mahalala Azy izao tontolo izao.+  Ry malala, zanak’Andriamanitra izao isika,+ nefa mbola tsy aseho hoe hanao ahoana isika.+ Ny fantatsika dia hoe ho lasa hoatr’azy isika rehefa aseho izy, satria ho hitantsika hoe hoatran’ny ahoana marina izy.  Izay manantena azy, dia manadio ny tenany+ mba hadio hoatr’azy.  Izay rehetra zatra manota dia zatra mandika lalàna koa, ary mandika lalàna izay manota.  Fantatrareo koa fa naseho izy mba hanala ny fahotantsika,+ ary tsy misy ota ao aminy.  Tsy zatra manota izay tafaray aminy foana. Izay zatra manota+ kosa dia sady tsy nahita azy no mbola tsy nahalala azy.  Aza avela hisy hamitaka anareo, ry zanako malalako. Izay manao ny marina no olo-marina, satria marina koa i Jesosy.  Avy amin’ny Devoly kosa izay zatra manota, satria efa nanota hatrany am-piandohana*+ ny Devoly. Izao àry ny antony nampisehoana ny Zanak’Andriamanitra: Ny handrava ny asan’ny Devoly.+  Tsy zatra manota izay rehetra naterak’Andriamanitra,+ satria ao amin’izany olona izany foana ny voa* omen’Andriamanitra. Tsy ho zatra manota àry izy, satria naterak’Andriamanitra.+ 10  Izao no tena ahitana an’izay zanak’Andriamanitra sy izay zanaky ny Devoly: Izay rehetra tsy manao ny marina dia tsy avy amin’Andriamanitra. Hoatr’izany koa izay tsy tia ny rahalahiny.+ 11  Izao no hafatra efa henonareo hatrany am-piandohana: Tokony hifankatia isika,+ 12  fa tsy hanao hoatran’i Kaina, izay avy tamin’ilay ratsy ka namono ny rahalahiny.+ Fa inona no antony namonoany azy? Satria ratsy ny nataony,+ fa marina kosa ny nataon’ny rahalahiny.+ 13  Aza gaga, ry rahalahy, raha halan’izao tontolo izao ianareo.+ 14  Fantatsika fa hoatran’ny hoe efa maty isika taloha, nefa velona indray izao,+ satria tiantsika ny rahalahintsika.+ Izay tsy tia kosa dia hoatran’ny hoe maty ihany.+ 15  Izay rehetra mankahala ny rahalahiny dia mpamono olona,+ ary fantatrareo fa tsy misy mpamono olona hahazo fiainana mandrakizay.+ 16  Lasa fantatsika ny atao hoe fitiavana satria nahafoy ny ainy ho antsika izy.+ Dia tsy maintsy mahafoy ny aintsika ho an’ny rahalahintsika koa isika.+ 17  Fa raha misy mba manan-katao ihany amin’izao fiainana izao ka mahita hoe sahirana ny rahalahiny, nefa tsy mba mangoraka azy, dia ahoana no ilazany hoe tia an’Andriamanitra izy?+ 18  Tsy tokony ho tia amin’ny teny na amin’ny lela fotsiny isika,+ ry zanako malalako, fa tokony ho tia amin’ny fo+ kosa, ary tokony hasehontsika amin’ny atao izany.+ 19  Izany no hahafantarantsika hoe miandany amin’ny fahamarinana* isika, ary izany no hanomezantsika toky* ny fontsika hoe tiany isika,* 20  na dia manameloka antsika aza ny fontsika. Lehibe noho ny fontsika mantsy Andriamanitra sady mahalala ny zava-drehetra.+ 21  Ry malala, raha tsy manameloka antsika ny fontsika, dia ho sahy hiresaka amin’Andriamanitra isika.+ 22  Ary na inona na inona angatahintsika, dia azontsika avy aminy izany,+ satria mankatò ny didiny isika sady manao izay mahafinaritra azy. 23  Izao tokoa ny didiny: Tokony hino ny anaran’i Jesosy Kristy Zanany+ isika sady hifankatia,+ araka ilay didy nomeny antsika. 24  Tafaray aminy foana koa izay mankatò ny didiny, ary izy ho tafaray amin’izany olona izany.+ Ary ilay fanahy nomeny antsika no ahafantarantsika fa tafaray amintsika foana izy.+

Fanamarihana

Abt: “zanak’Andriamanitra.”
Na: “hatramin’izy vao nanomboka.”
Izany hoe voa afaka mamokatra. Ilazana ny fanahy masina izy io eto.
Abt: “avy amin’ny fahamarinana.”
Na: “handresentsika lahatra.”
Na: “ny fontsika eo anatrehany.”