Jaona Voalohany 2:1-29

  • Jesosy, ilay sorona fampihavanana (1, 2)

  • Mankatò ny didin’Andriamanitra (3-11)

    • Didy efa ela sy didy vaovao (7, 8)

  • Ny antony nanoratan’i Jaona (12-14)

  • Aza tia an’izao tontolo izao (15-17)

  • Fampitandremana momba ny antikristy (18-29)

2  Manoratra aminareo momba an’izany aho, ry zanako malalako, mba tsy hanotanareo. Raha misy olona sendra manota anefa, dia manana mpanampy* any amin’ny Ray isika, dia i Jesosy Kristy,+ ilay marina.+  Izy no sorona fampihavanana*+ noho ny fahotantsika,+ nefa tsy ny antsika ihany, fa ny an’izao tontolo izao manontolo koa.+  Raha mankatò ny didiny foana isika, dia izany no ahafantarantsika fa efa mahalala azy isika.  Mpandainga izay miteny hoe: “Efa fantatro izy”, nefa tsy mankatò ny didiny. Tsy ao am-pon’izany olona izany koa ny marina.  Fa izay mankatò ny teniny kosa, dia tena natao lavorary ao am-pony ny fitiavany an’Andriamanitra.+ Izany no ahafantarantsika fa tafaray aminy isika.+  Izay milaza hoe tafaray aminy foana, dia tsy maintsy manahaka ny fomba fiainan’i Jesosy koa.*+  Ry malala, tsy didy vaovao izao soratako aminareo izao, fa didy efa ela sady efa azonareo hatrany am-piandohana.+ Ilay teny efa henonareo izany didy efa ela izany.  Manoratra didy vaovao aminareo indray aho izao, dia didy nankatoavin’i Jesosy sy nankatoavinareo koa. Mihalasa mantsy ny haizina, ary efa mamirapiratra sahady ilay tena hazavana.+  Izay milaza hoe ao amin’ny mazava nefa mankahala+ ny rahalahiny, dia mbola ao amin’ny haizina ihany.+ 10  Ao amin’ny mazava+ foana izay tia ny rahalahiny, ary tsy misy mahatafintohina azy. 11  Fa izay mankahala ny rahalahiny kosa, dia ao amin’ny haizina sady mandeha ao amin’ny haizina+ ka tsy fantany izay alehany.+ Nohajambain’ny haizina mantsy ny masony. 12  Manoratra aminareo aho, ry zanako malalako, satria voavela ny helokareo noho ny anarany.+ 13  Manoratra aminareo ray aho, satria ianareo efa mahalala azy, dia ilay efa nisy hatrany am-piandohana. Manoratra aminareo tanora aho, satria efa naharesy an’ilay ratsy ianareo.+ Manoratra aminareo ankizy aho, satria efa mahalala ny Ray ianareo.+ 14  Manoratra aminareo ray aho, satria ianareo efa mahalala azy, dia izy izay efa nisy hatrany am-piandohana. Manoratra aminareo tanora aho, satria mahery ianareo,+ sady ao am-ponareo foana ny tenin’Andriamanitra+ ary efa naharesy an’ilay ratsy ianareo.+ 15  Aza tia an’izao tontolo izao na ny zavatra eo amin’izao tontolo izao.+ Raha misy olona tia an’izao tontolo izao, dia tsy ao anatin’izany olona izany ny fitiavana ny Ray.+ 16  Tsy avy amin’ny Ray mantsy ny zava-drehetra eo amin’izao tontolo izao, izany hoe ny fanirian’ny nofo+ sy ny fanirian’ny maso+ ary ny fampideraderana fananana,* fa avy amin’izao tontolo izao ihany. 17  Ary mandalo izao tontolo izao sy ny faniriany,+ fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay.+ 18  Izao, anaka, no ora farany. Araka ny efa henonareo, dia ho avy ny antikristy.+ Ary na amin’izao aza dia efa betsaka ny antikristy,+ ka izany no ahafantarantsika fa izao no ora farany. 19  Niala tamintsika izy ireny, fa tsy mba namantsika.*+ Mbola ho niaraka tamintsika ihany mantsy ireny raha namantsika. Niala anefa ireny mba ho hita hoe tsy ny olona rehetra no namantsika.+ 20  Nohosoran’Ilay Masina ny fanahiny ianareo,+ ary manana fahalalana daholo ianareo rehetra. 21  Ny antony anoratako aminareo, dia tsy hoe satria tsy mahalala ny fahamarinana+ ianareo, fa satria ianareo mahalala an’izany, ary satria tsy misy lainga mihitsy avy amin’ny fahamarinana.+ 22  Iza moa no mpandainga raha tsy ilay mandà hoe i Jesosy no Kristy?+ Izay mandà ny Ray sy mandà ny Zanaka no antikristy.+ 23  Izay rehetra mandà ny zanaka dia tsy mifandray amin’ny Ray koa,+ fa izay manaiky ny Zanaka+ dia mifandray amin’ny Ray koa.+ 24  Fa ianareo kosa, ataovy ao am-ponareo foana izay efa henonareo hatramin’ny voalohany.+ Raha ataonareo ao am-ponareo foana mantsy ny zavatra henonareo hatramin’ny voalohany, dia ho tafaray foana amin’ny Zanaka sy amin’ny Ray ianareo. 25  Ankoatra izany, dia izao no nampanantenainy antsika: Fiainana mandrakizay.+ 26  Manoratra an’izany aminareo aho, satria misy mitady hamitaka anareo. 27  Fa ianareo kosa efa nohosorany ny fanahiny+ ary ao aminareo foana izany, ka tsy mila ampianarin’olona ianareo. Ary izany fanahiny izany no nampiasain’Andriamanitra hampianatra anareo ny zava-drehetra,+ ary marina sy tsy misy lainga izany. Araka ny nampianarin’io fanahy io anareo àry, dia miezaha ho tafaray aminy foana.+ 28  Izao àry no izy, ry zanako malalako: Miezaha ho tafaray aminy foana. Amin’izay rehefa aseho izy, dia ho sahy hiteny+ isika ary tsy hiala aminy ka tsy ho afa-baraka mandritra ny fanatrehany. 29  Raha fantatrareo fa marina izy, dia ho fantatrareo koa fa naterany daholo+ izay rehetra manao ny marina.

Fanamarihana

Na: “mpisolovava.”
Na: “sorona fandrakofam-pahotana; fomba ampitonena.”
Abt: “mandeha toy izay nandehanany.”
Na: “fireharehana amin’izay ananana.”
Na: “tsy mba antsika.”