Titosy 2:1-15

2  Fa ianao kosa, miresaha foana momba ireo zavatra mendrika ny fampianarana mahasoa.+  Aoka ny lehilahy zokiolona+ hahay handanjalanja eo amin’izay zavatra fanaony, ho mato-tsaina,+ hisaina tsara, hatanjaka amin’ny finoana+ sy ny fitiavana, ary hampiseho faharetana.+  Aoka koa ny vehivavy zokiolona+ hanana fitondran-tena mendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika+ na handevozin’ny divay be, fa ho mpampianatra zavatra tsara kosa,  mba hanampiany ny vehivavy tanora hahatsapa tena ka ho tia vady+ aman-janaka,+  hisaina tsara, hadio fitondran-tena,+ hazoto hikarakara tokantrano, hanao izay tsara, hanaiky+ ny vadiny, mba tsy hitenenan-dratsy ny tenin’Andriamanitra.+  Ny lehilahy tanora koa anaro foana mba hisaina tsara.+  Amin’ny zava-drehetra, dia aoka ianao ho modely amin’ny asa tsara,+ hanome fampianarana madio,+ ho mato-tsaina,  ary hampiasa teny mahasoa izay tsy azo kianina.+ Amin’izay dia ho menatra ny mpanohitra, fa tsy hahita zavatra hanaratsiana antsika.+  Aoka ny mpanompo+ hanaiky ny tompony amin’ny zava-drehetra+ ka hanao izay mahafinaritra azy, tsy hamalivaly,+ 10  tsy hangalatra,+ fa ho mendri-pitokisana tanteraka+ kosa. Amin’izay izy dia toy ny hoe mandravaka ny fampianaran’Andriamanitra Mpamonjy antsika,+ amin’ny zava-drehetra. 11  Efa naseho+ ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’Andriamanitra,+ dia hatsaram-panahy mitondra famonjena+ ho an’ny karazan’olona rehetra,+ 12  sady mampianatra antsika handa izay mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra+ sy ny fanirian’izao tontolo izao,+ ary mampianatra antsika koa mba hisaina tsara sy hanao izay mahitsy ary hahafoy tena ho an’Andriamanitra+ eo amin’ny fiainantsika, eto amin’ity tontolo ankehitriny ity.+ 13  Izany no ataontsika eo am-piandrasana an’ilay zavatra mahafaly antenaintsika+ sy ny fisehoana be voninahitr’ilay+ Andriamanitra lehibe sy Kristy Jesosy, Mpamonjy antsika. 14  Nanolotra ny tenany+ ho antsika izy mba hanafahany+ antsika amin’ny karazana fandikan-dalàna rehetra sy mba hanadiovany+ firenena iray ho azy manokana,+ dia firenena mazoto amin’ny asa tsara.+ 15  Miresaha foana momba ireo zavatra ireo, ka aza mitsahatra mandrisika sy mananatra, araka ny fahefana handidy nomena anao.+ Aza avela hisy hanao tsinontsinona+ anao.

Fanamarihana