Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Baiboly ato Amin’ny Internet | NY SORATRA MASINA—FANDIKAN-TENIN’NY TONTOLO VAOVAO

Salamo 44:1-26

Ho an’ny mpitarika. Maskila nataon’ny taranak’i Kora.+ 44  Andriamanitra ô, ny sofinay no nandre, Ny razanay mihitsy no nitantara taminay+ Ny zavatra nataonao tamin’ny androny,+ Tamin’ny andro fahiny.+   Noroahinao tamin’ny tananao ireo firenena,+ Fa izy ireo kosa no nampitoerinao* hisolo an’ireny.+ Nomontsamontsaninao ny firenena samy hafa ka noroahinao.+   Tsy ny sabany no nahazoany ilay tany,+ Ary tsy ny sandriny no nahavonjy azy,+ Fa ny tananao ankavanana sy ny sandrinao+ ary ny fahazavan’ny tavanao, Satria sitrakao izy ireo.+   Ianao no Mpanjakako, Andriamanitro ô!+ Aoka ianao hamoaka didy mba hahazo famonjena lehibe i Jakoba.+   Noho ny fanampianao, dia ho vitanay ny hanosika ny fahavalonay.+ Ary noho ny anaranao dia hanosihosy an’ireo mitsangana hanohitra anay izahay.+   Fa tsy ny tsipìkako no nitokisako,+ Ary tsy ny sabatro no namonjy ahy.+   Fa ianao no namonjy anay tamin’ny fahavalonay,+ Sy nampahamenatra an’ireo mankahala mafy anay.+   Andriamanitra no hoderainay mandrakariva,+ Ary ny anaranao no hankalazainay mandritra ny fotoana tsy voafetra.+ Sela.   Efa nanary anay anefa ianao, ary manao izay hahafa-baraka anay,+ Sady tsy miaraka amin’ny tafikay intsony.+ 10  Ataonao miverin-dalana foana izahay eo anoloan’ny fahavalonay,+ Ary mandroba zavatra ho an’ny tenany ireo mankahala mafy anay.+ 11  Afoinao toy ny ondry atao sakafo izahay,+ Ary aparitakao any amin’ireo firenena.+ 12  Ataonao varo-boba ny olonao,+ Ary tsy ahazoanao tombony akory ny vidiny. 13  Avelanao holatsain’ny mpiara-monina aminay izahay,+ Eny, avelanao haneso sy hanaraby anay ireo manodidina anay.+ 14  Ataonao teny fanarabiana eo amin’ireo firenena izahay,+ Sady ataonao mampihivingivin-doha an’ireo firenena samy hafa.+ 15  Eo anoloako mandrakariva ny fahafaham-barakako, Ary voasarona henatra ny tavako,+ 16  Noho ny tenin’ny mpandatsa sy ny mpanevateva ahy, Noho ny ataon’ny fahavalo sy ny mpamaly faty.+ 17  Izany rehetra izany no manjo anay, nefa tsy manadino anao izahay,+ Ary tsy mivadika amin’ny fifanekena nataonao taminay.+ 18  Tsy mivadika aminao ny fonay,+ Ary tsy miala amin’ny lalanao ny dianay.+ 19  Notorotoroinao tany amin’ny toerana iangonan’ny alikadia izahay,+ Ary nosaronanao haizim-pito.+ 20  Raha nanadino ny anaran’Andriamanitray izahay, Na namelatra ny tananay ho amin’ny andriamani-kafa,+ 21  Dia tsy ho hitan’Andriamanitra ve izany?+ Fa mahafantatra ny miafina ao am-po izy.+ 22  Vonoina ho faty mandrakariva anefa izahay noho ny aminao, Ary toy ny ondry haripaka no fiheverana anay.+ 23  Miarena, Jehovah ô! Nahoana ianao no mbola matory ihany?+ Mifohaza! Aza ariana mandrakizay izahay.+ 24  Nahoana ianao no manafina ny tavanao? Nahoana ianao no manadino ny fijalianay sy ny fahorianay?+ 25  Mihohoka amin’ny vovoka izahay,+ Ary mipetaka amin’ny tany ny kibonay. 26  Mitsangàna hanampy anay,+ Ka avoty izahay noho ny hatsaram-panahinao feno fitiavana.+

Fanamarihana

A.b.t.: “nambolenao.”