Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Baiboly ato Amin’ny Internet | NY SORATRA MASINA—FANDIKAN-TENIN’NY TONTOLO VAOVAO

Salamo 35:1-28

Nataon’i Davida. 35  Raiso an-tanana ny adiko eo amin’ny fitsarana Jehovah ô, ka tohero ny fahavaloko.+ Miadia amin’ireo miady amiko.+   Raiso ny ampinga kely sy ny ampinga lehibe,+ Ka mitsangàna hanampy ahy.+   Ampiasao koa ny lefona sy ny famaky roa lela, mba hamelezana an’ireo manenjika ahy.+ Ary aoka ianao hilaza amiko hoe: “Izaho no mpamonjy anao.”+   Aoka ho menatra sy ho afa-baraka ireo mifofo ny aiko.+ Aoka hiverin-dalana sy hangaihay ireo mitetika ny hahatonga loza amiko.+   Aoka izy ireo ho tahaka ny akofa entin’ny rivotra.+ Hampandositra azy anie ny anjelin’i Jehovah!+   Ho maizina sy ho malama anie ny lalany,+ Ary hanenjika azy anie ny anjelin’i Jehovah!   Fa namandrika ahy tsy amin’antony izy ireo, ka lavaka misy harato no namandrihany ahy.+ Eny, nihady lavaka izy mba hamonoana ahy tsy amin’antony.+   Aoka hisy loza hanjo azy tampoka,+ Ary ny harato nafeniny ihany no aoka hamandrika azy.+ Aoka hisy loza hanjo azy ka ho latsaka ao amin’ilay harato izy.+   Fa aoka kosa aho hifaly amin’i Jehovah,+ Sy hiravoravo amin’ny famonjeny.+ 10  Aoka ny taolako rehetra hilaza hoe:+ “Iza no tahaka anao Jehovah ô,+ Izay manafaka ny ory tsy ho azon’ny mahery noho izy,+ Ary manafaka ny ory sy ny mahantra tsy ho azon’ny mpandroba?”+ 11  Vavolombelona mahery setra no mitsangana hiampanga ahy.+ Ary zavatra tsy fantatro no anontaniany ahy.+ 12  Mamaly ratsy ny soa nataoko izy ireo,+ Ka ory dia ory aho.+ 13  Izaho kosa anefa niakanjo gony rehefa narary izy ireo.+ Nampahory ny tenako tamin’ny fifadian-kanina aho,+ Ary niverina teo an-tratrako ny vavaka nataoko.+ 14  Nanahy mafy ny amin’ny namako sy ny rahalahiko aho,+ Ka nandehandeha toy ny olona misaona an-dreniny.+ Nalahelo aho, ka nitanondrika. 15  Rehefa nikotringa anefa aho, dia nifaly sy nitangorona izy ireo.+ Nitangorona hanohitra ahy izy ireo,+ Ka namely ahy tampoka,+ Sy namiravira ahy tsy an-kijanona, ary tsy nety nangina.+ 16  Ireo mpivadi-pinoana izay naneso mba hahazoana mofo,+ Dia nihidy vazana tamiko.+ 17  Jehovah ô, mandra-pahoviana ianao no hitazam-potsiny?+ Avoty aho tsy ho azon’ny fandringanany.+ Avoty tsy ho azon’ny liona tanora ny aiko, izay lahitokako.+ 18  Hankalaza anao eo anivon’ny fiangonana lehibe aho,+ Ary eo anivon’ny olona maro be no hiderako anao.+ 19  Aoka tsy ho faly amin’ny fahavoazako ireo mitsangana ho fahavaloko tsy amin’antony.+ Aoka tsy hifanao pimaso ireo mankahala ahy tsy amin’antony.+ 20  Tsy fihavanana no resahiny.+ Ireo tia fihavanana eto an-tany kosa, No tiany hofitahina ka anaovany teti-dratsy.+ 21  Mitanatana vava mandatsa ahy izy ireo,+ Ka milaza hoe: “Tsara ho azy izay! Ny masonay mihitsy no nahita.”+ 22  Mahita izany ianao Jehovah ô,+ ka aza mangina fotsiny.+ Aoka ianao tsy ho lavitra ahy Jehovah ô!+ 23  Miarena ka mifohaza mba hitsara ahy,+ Eny, mifohaza mba handray an-tanana ny adiko eo amin’ny fitsarana, Jehovah Andriamanitro ô!+ 24  Tsarao araka ny fahamarinanao aho, Jehovah Andriamanitro ô!+ Aza avela ho faly amin’ny fahavoazako izy ireo.+ 25  Aoka tsy hiteny anakampo izy ireo hoe: “Tsara ho azy izay! Izay mihitsy no efa nandrasanay.”+ Aoka tsy hiteny izy ireo hoe: “Nataonay teli-moka izy.”+ 26  Aoka ho menatra sy hangaihay daholo+ Ireo faly amin’ny fahavoazako.+ Aoka hitafy henatra+ sy fahafaham-baraka ireo mirehareha manohitra ahy.+ 27  Aoka kosa hihoby sy hifaly ireo finaritra amin’ny fahamarinako,+ Ka hilaza foana hoe:+ “Hankalazaina anie i Jehovah, izay finaritra amin’ny fiadanan’ny mpanompony!”+ 28  Aoka ny lelako hilaza moramora ny fahamarinanao,+ Sy hidera anao lalandava.+

Fanamarihana ambany pejy