Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Baiboly ato Amin’ny Internet | NY SORATRA MASINA—FANDIKAN-TENIN’NY TONTOLO VAOVAO

Salamo 31:1-24

Ho an’ny mpitarika. Hiran’i Davida. 31  Ianao no ialofako, Jehovah ô!+ Aoka tsy hitsanga-menatra mihitsy aho.+ Afaho aho noho ny fahamarinanao.+   Aoka ianao hanongilan-tsofina hihaino ahy.+ Afaho haingana aho.+ Aoka ianao ho vatolampy fiarovana mafy ho ahy,+ Sy ho trano voaro mafy mba hahavoavonjy ahy.+   Fa ianao no harambatoko sy fiarovana mafy ho ahy.+ Ary noho ny anaranao,+ dia hitari-dalana sy hitondra ahy ianao.+   Hamoaka ahy avy ao anatin’ny harato nafenina hamandrihana ahy ianao,+ Fa ianao no fiarovana mafy ho ahy.+   Apetrako eo am-pelatananao ny aiko.*+ Nanavotra ahy ianao,+ ry Jehovah Andriamanitry ny fahamarinana ô!+   Halako ireo mitoky amin’ny sampy tsy misy fotony sy tsy misy ilana azy.+ Fa izaho kosa dia i Jehovah no itokisako.+   Hifaly sy hiravoravo aho noho ny hatsaram-panahinao feno fitiavana,+ Satria mahita ny fijaliako ianao.+ Mahalala ny fahoriana manjo ahy ianao,+   Ka tsy manolotra ahy eo an-tanan’ny fahavalo.+ Mampijoro ahy eo amin’ny toerana malalaka ianao.+   Aoka ianao ho tsara fanahy amiko Jehovah ô, fa azom-pahoriana mafy aho.+ Reraky ny fahoriana ny masoko+ sy ny tenako ary ny kiboko.+ 10  Lany tamin’ny alahelo ny fiainako,+ Ary lany tamin’ny fisentoana ny taona iainako.+ Kely ny heriko noho ny fahadisoako,+ Ary nanjary nangozohozo ny taolako.+ 11  Lasa olona fandatsa+ aho eo imason’izay rehetra mankahala ahy,+ Ary indrindra fa eo imason’ny mpiara-monina amiko.+ Nanjary natahoran’ny olom-pantatro aho.+ Mandositra izy ireo rehefa mahita ahy eny ivelany eny.+ 12  Efa hadino aho, toy ny olona maty izay tsy ao am-po intsony.+ Nanjary toy ny vilany vaky aho.+ 13  Reko ny fanaratsian’ny maro.+ Feno tahotra hatraiza hatraiza.+ Rehefa mivondrona hamely ahy ireny,+ Dia ny hanapitra ny aiko no tetehiny.+ 14  Fa izaho kosa dia ianao no itokisako, Jehovah ô!+ Hoy aho: “Ianao no Andriamanitro.”+ 15  Eo am-pelatananao ny fiainako.+ Afaho aho tsy ho azon’ny fahavaloko sy ny mpanenjika ahy.+ 16  Aoka ianao hampamirapiratra ny tavanao amin’ny mpanomponao.+ Vonjeo aho, noho ny hatsaram-panahinao feno fitiavana.+ 17  Jehovah ô, aoka tsy hitsanga-menatra aho satria miantso anao.+ Fa aoka kosa ny ratsy fanahy hitsanga-menatra.+ Aoka hangina ao amin’ny Fasana* ireny.+ 18  Aoka tsy hahateny ny molotra mandainga,+ Izay miteny hanohitra ny olo-marina,+ ka mirehareha sy manamavo tafahoatra.+ 19  Lehibe tokoa ny hatsaran-toetranao,+ izay tehirizinao ho an’ireo matahotra anao,+ Sady asehonao amin’ireo mialoka aminao, Eny, asehonao eo anatrehan’ny zanak’olombelona.+ 20  Hafeninao ao amin’ny toerana miafina eo akaikinao izy,+ Mba tsy ho azon’ny olona miray tetika hamely azy.+ Hampiery azy ao amin’ny trano rantsankazo ianao, mba tsy ho azon’ireo tia mifanditra izy.+ 21  Hisaorana anie Jehovah,+ Fa nanehoany hatsaram-panahy lehibe aho,+ tao amin’ny tanàna natao fahirano!+ 22  Hoy aho tamin’izaho raiki-tahotra:+ “Ho ringana tokoa tsy ho eo anatrehanao aho.”+ Tena renao ny fitalahoako rehefa niantso vonjy taminao aho.+ 23  Aoka ho tia an’i Jehovah ianareo rehetra tsy mivadika aminy.+ Arovan’i Jehovah ny olona mendri-pitokisana,+ Fa mafy dia mafy kosa no avaliny an’izay mirehareha.+ 24  Manàna herim-po ary hatanjaho ny fonareo,+ Dia ianareo rehetra izay miandry an’i Jehovah.+

Fanamarihana ambany pejy

Heb.: roah. Jereo F.F. 3B.
Heb.: sheôl. Jereo F.F. 3D.