Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Baiboly ato Amin’ny Internet | NY SORATRA MASINA—FANDIKAN-TENIN’NY TONTOLO VAOVAO

Salamo 107:1-43

(Salamo 107 – 150) 107  Misaora an’i Jehovah fa tsara izy,+ Fa mandrakizay ny hatsaram-panahiny feno fitiavana.+   Aoka hilaza izany ireo navotan’i Jehovah,+ Dia ireo navotany avy teo an-tanan’ny fahavalo,+   Sy nangoniny avy tany amin’ny tany maro,+ Avy tany amin’ny fiposahan’ny masoandro sy ny filentehany,+ Ary avy tany avaratra sy tany atsimo.+   Nirenireny tany an-tany efitra+ sy teny amin’ny tany karakaina+ izy ireo. Ary tsy nahita lalana hahatongavana any amin’izay tanàna azo onenana.+   Noana sy nangetaheta izy ireo,+ Ary efa saika namoy ny ainy.+   Dia nitaraindraina tamin’i Jehovah izy ireo rehefa ory+ Ka nafahany tamin’ny fahorian-tsainy+   Sy nampandehaniny tamin’ny lalana tokony halehany,+ Mba ho tonga any amin’izay tanàna azo onenana.+   Misaora an’i Jehovah noho ny hatsaram-panahiny feno fitiavana,+ Sy noho ny asa mahatalanjona nataony ho an’ny zanak’olombelona.+   Fa nataony afa-ketaheta ireo main’ny hetaheta,+ Ary ny noana kosa novokisany zava-tsoa.+ 10  Nisy tamin’izy ireo tao anatin’ny haizina sy ny haizim-pito+ Sady voagejan’ny fahoriana sy ny gadra vy,+ 11  Satria nikomy+ tsy nanaraka ny tenin’Andriamanitra,+ Ary tsy niraharaha ny torohevitr’ilay Avo Indrindra.+ 12  Koa navelan’Andriamanitra hitondra fahoriana izy ireo mba hamolahana ny fony.+ Tafintohina izy ireo, ary tsy nisy namonjy.+ 13  Dia niantso vonjy tamin’i Jehovah izy ireo rehefa ory.+ Koa namonjy azy tamin’ny fahorian-tsainy izy, toy ny efa fanaony.+ 14  Navoakany avy tao anatin’ny haizina sy ny haizim-pito izy ireo,+ Ary notapahiny ny fatotra nangeja azy ireo.+ 15  Misaora an’i Jehovah noho ny hatsaram-panahiny feno fitiavana,+ Sy noho ny asa mahatalanjona nataony ho an’ny zanak’olombelona.+ 16  Fa notorotoroiny ny varavarana varahina+ Ary notapahiny ny bara vy hidiny.+ 17  Nampitondra fahoriana ho an’ny tenany ny adala, Noho izy nandika lalàna sy nanao fahadisoana.+ 18  Nanjary nankaloiloy azy daholo ny karazan-tsakafo rehetra+ Ary efa teo akaikin’ny vavahadin’ny fahafatesana+ izy ireo. 19  Niantso vonjy tamin’i Jehovah izy ireo rehefa ory.+ Koa namonjy azy tamin’ny fahorian-tsainy izy,+ toy ny efa fanaony. 20  Niteny izy mba hanasitranana azy ireo,+ Ary novonjeny tsy hidina any an-davaka izy ireo.+ 21  Misaora an’i Jehovah noho ny hatsaram-panahiny feno fitiavana,+ Sy noho ny asa mahatalanjona nataony ho an’ny zanak’olombelona.+ 22  Ary aoka izy ireo hanolotra sorona fisaorana,+ Sy hanambara amim-pihobiana ny asan’Andriamanitra.+ 23  Ireo midina any an-dranomasina ka mandray sambo+ Mba hanao raharaham-barotra eny amin’ny rano midadasika,+ 24  No mahita ny asan’i Jehovah+ Sy ny asany mahatalanjona, any amin’ny rano lalina.+ 25  Hitan’izy ireo fa rehefa miteny Andriamanitra dia misy rivo-mahery mifofofofo,+ Ka mampiakatra ny onjan-dranomasina.+ 26  Miakatra eny amin’ny lanitra izy ireo, Ary midina any amin’ny fanambanin’ny ranomasina. Mitsonika toy ny savoka izy ireo+ noho ny fahoriana. 27  Tsy mandeha mahitsy izy ireo fa mivembena toy ny mamo,+ Ka foana daholo ny fahendreny.+ 28  Dia niantso vonjy tamin’i Jehovah izy ireo rehefa ory,+ Ka nafahany tamin’ny fahorian-tsainy.+ 29  Ary nampitony ny tafio-drivotra izy,+ Mba tsy hisamboaravoara ny onjan-dranomasina.+ 30  Dia faly izy ireo satria tony ireny, Ary notarihin’Andriamanitra ho any amin’ny seranana niriny hahatongavana izy ireo.+ 31  Misaora an’i Jehovah noho ny hatsaram-panahiny feno fitiavana,+ Sy noho ny asa mahatalanjona nataony ho an’ny zanak’olombelona.+ 32  Aoka izy ireo hankalaza azy eo anivon’ny fiangonana,+ Sy hidera azy eo amin’ireo zokiolona.+ 33  Manova ny renirano ho tany efitra Andriamanitra,+ Ny loharano ovany ho tany karakaina,+ 34  Ary ny tany mahavokatra ho tanin-tsira,+ Noho ny faharatsian’ny mponina eo. 35  Manova ny tany efitra ho kamory anirian’ny bararata izy,+ Ary ny tany karakaina ovany ho loharano.+ 36  Dia hataony monina ao ny noana+ Mba hanorina tanàna honenana.+ 37  Ary hamafy voa eny an-tsaha izy ireo, sady hanao tanimboaloboka+ Mba hahazoany vokatra be.+ 38  Tahiny izy ireo mba ho maro be+ Ary tsy avelany hihavitsy ny biby fiompiny.+ 39  Mihavitsy indray anefa izy ireo ary mitampify,+ Noho ny fampahoriana sy ny loza ary ny alahelo.+ 40  Ataony tototry ny latsa ny olona ambony+ Mba hahatonga azy ireo hirenireny any an-tany efitra, izay tsy misy lalan-kivoahana.+ 41  Fa arovany kosa ny mahantra mba tsy ho azom-pahoriana,+ Ary ataony lasa fianakaviambe toy ny andiam-biby fiompy.+ 42  Mahita izany ny olo-mahitsy ka faly,+ Fa hikombona kosa ny vavan’ny olona tsy marina rehetra.+ 43  Iza no hendry? Ny hendry dia izay mandinika izany+ Sy mampifantoka ny sainy amin’ny hatsaram-panahy feno fitiavana nasehon’i Jehovah.+

Fanamarihana