Romanina 7:1-25

7  Ry rahalahy, tsy fantatrareo ve fa fehezin’ny Lalàna ny olona raha mbola velona koa?+ Olona mahafantatra ny lalàna ianareo no iresahako.  Voafatotry ny lalàna amin’ny vadiny, ohatra, ny vehivavy, raha mbola velona koa ny vadiny. Fa raha maty kosa ny vadiny, dia afaka amin’ny lalàn’ny vadiny izy.+  Koa raha mbola velona àry ny vadiny, dia holazaina hoe mpanitsakitsa-bady izy raha lasa vadin’olon-kafa.+ Fa raha maty kosa ny vadiny, dia afaka amin’ny lalàn’ny vadiny izy, ka tsy mpanitsakitsa-bady raha lasa vadin’olon-kafa.+  Toy izany koa ianareo, ry rahalahiko: Tamin’ny alalan’ny vatan’i Kristy, dia maty ianareo raha ny amin’ny Lalàna+ mba ho lasa vadin’olon-kafa,+ eny, ho vadin’ilay natsangana tamin’ny maty.+ Amin’izay isika dia hamokatra+ ho an’Andriamanitra.  Fa fony nanaraka ny filan’ny nofo isika,+ dia niasa tao amin’ny vatantsika ny filan-dratsy izay nahariharin’ny Lalàna, mba hamokarantsika ho an’ny fahafatesana.+  Fa ankehitriny kosa dia afaka amin’ny Lalàna isika,+ satria efa maty+ ny amin’izay nihazonana mafy antsika, mba ho mpanompo+ amin’ny heviny vaovao isika noho ny fanahy masina,+ fa tsy amin’ny heviny taloha noho ny fehezan-dalàna an-tsoratra.+  Inona àry no holazaintsika? Ota ve ny Lalàna?+ Sanatria izany! Tsy ho nahafantatra ny ota+ anefa aho raha tsy noho ny Lalàna. Ohatra, tsy ho fantatro ny fitsiriritana,+ raha tsy ny Lalàna no nanao hoe: “Aza mitsiriritra.”+  Fa noho ny didy,+ dia nahita hirika hampisy fitsiriritana isan-karazany tato anatiko ny ota. Fa maty ny ota raha tsy misy lalàna.+  Raha ny marina, dia velona tsy nanan-dalàna aho fahiny.+ Rehefa tonga anefa ny didy,+ dia velona indray ny ota, fa izaho kosa maty.+ 10  Ary ny didy izay natao hitondra fiainana,+ dia hitako fa, hay, natao hitondra fahafatesana.+ 11  Fa noho ny didy koa, dia nahita hirika hamitahana ahy ny ota,+ ka namono ahy tamin’ny alalan’ny didy. 12  Koa masina ny Lalàna,+ ary masina ny didy, sady ara-drariny+ no tsara.+ 13  Koa izay tsara àry ve no nanjary fahafatesana ho ahy? Sanatria izany! Fa ny ota no nahafaty ahy, mba hampisehoana fa izy io dia ota miteraka fahafatesana ho ahy amin’ny alalan’izay tsara,+ sy mba hahatongavan’ny ota ho tena ratsy tokoa, amin’ny alalan’ny didy.+ 14  Fantatsika mantsy fa avy amin’Andriamanitra+ ny Lalàna. Izaho kosa anefa nofo, namidy ho andevon’ny ota.+ 15  Fa tsy fantatro izay ataoko. Tsy izay sitrako mantsy no ataoko fanao, fa izay halako indray no ataoko. 16  Raha izay tsy sitrako anefa no ataoko,+ dia ekeko fa tsara ny Lalàna.+ 17  Tsy ny tenako intsony anefa no manatanteraka izany, fa ny ota izay mitoetra ato anatiko.+ 18  Fantatro mantsy fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato anatiko,+ izany hoe ato amin’ny nofoko. Fa ato anatiko ihany ny faniriana,+ saingy ny hahatanteraka+ izay tsara no tsy ato. 19  Tsy ny tsara izay sitrako mantsy no ataoko,+ fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko fanao. 20  Koa raha izay tsy sitrako no ataoko, dia tsy izaho intsony no manatanteraka izany, fa ny ota mitoetra ato anatiko.+ 21  Hitako amin’ny tenako àry izao lalàna izao: Rehefa te hanao izay tsara+ aho, dia ato anatiko+ ihany ny ratsy. 22  Tena mahafinaritra+ ahy ny lalàn’Andriamanitra, araka ny toetra maha izy ahy,+ 23  nefa ao amin’ny vatako+ dia ahitako lalàna hafa miady+ amin’ny lalàn’ny saiko+ sady mitondra ahy ho babon’ny lalàn’ny ota+ ao amin’ny vatako. 24  Indrisy! Olo-mahantra aho! Iza no hanafaka ahy amin’ity vatako ity, satria izy ity no mitarika ahy ho amin’izany fahafatesana izany?+ 25  Hisaorana anie Andriamanitra, noho izy mamonjy ahy amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika!+ Koa mpanompon’ny lalàn’Andriamanitra+ àry aho raha ny amin’ny saiko, fa mpanompon’ny lalàn’ny ota kosa raha ny amin’ny nofoko.+

Fanamarihana