Romanina 5:1-21

5  Koa satria nambara ho marina isika ankehitriny noho ny finoana,+ dia aoka isika hitandro ny fihavanana+ amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika.  Tamin’ny alalany koa no nahafahantsika nanatona an’Andriamanitra+ mba hahazoantsika izao hatsaram-panahy tsy manam-paharoa misy antsika izao, noho ny finoana. Aoka àry isika hifaly noho ny fanantenana+ ny voninahitr’Andriamanitra.  Ary tsy izany ihany fa aoka koa isika hifaly ao anatin’ny fahoriana,+ satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga fiaretana,+  ny fiaretana indray mahatonga fankasitrahan’Andriamanitra,+ ny fankasitrahan’Andriamanitra kosa mahatonga fanantenana,+  ary ny fanantenana tsy mba mitondra fahadisoam-panantenana,+ satria ny fitiavan’Andriamanitra+ efa naidina ao am-pontsika+ tamin’ny alalan’ny fanahy* masina,+ izay nomena antsika.  Fa fony isika mbola nalemy,+ dia maty ho an’ny ratsy fanahy i Kristy, tamin’ny fotoana voatondro.+  Mahalana vao misy manaiky ho faty ho an’ny olo-marina,+ fa angamba mety hisy ihany ho sahy ho faty+ ho an’ny olona tsara fanahy.+  Andriamanitra kosa anefa naneho ny fitiavany+ antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty ho antsika i Kristy.+  Koa vao mainka matoky isika fa hovonjena amin’ny alalany ho afaka amin’ny fahatezerana,+ satria nambara ho marina isika ankehitriny noho ny rany.+ 10  Fa raha fony mbola fahavalo aza isika+ no nampihavanina tamin’Andriamanitra tamin’ny nahafatesan’ny Zanany,+ dia vao mainka hovonjena amin’ny fahavelomany isika,+ amin’izao efa nampihavanina tamin’Andriamanitra izao. 11  Ary tsy izany ihany fa mifaly amin’Andriamanitra koa isika amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika, izay nahazoantsika ny fampihavanana amin’Andriamanitra, ankehitriny.+ 12  Koa tahaka ny nidiran’ny ota avy tamin’ny olona iray+ ho amin’izao tontolo izao, ary avy tamin’ny ota no nidiran’ny fahafatesana,+ ka niely tamin’ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra...+ 13  Ary teo amin’izao tontolo izao ny fahotana mandra-pahatongan’ny Lalàna. Tsy misy olona ampangaina ho manota anefa rehefa tsy misy lalàna.+ 14  Na izany aza dia nanjaka hatramin’i Adama ka hatramin’i Mosesy ny fahafatesana,+ eny, na teo amin’ireo tsy nanao fahotana toy ny an’i Adama aza,+ dia i Adama izay misy itoviana amin’ilay ho avy.+ 15  Tsy mitovy amin’ny vokatry ny heloka anefa ny vokatry ny fanomezana. Fa raha ny heloky ny olona iray no nahafaty ny maro, dia vao mainka kosa nitondra soa be dia be ho an’ny maro ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoa sy ny fanomezana maimaim-poana avy amin’Andriamanitra,+ mbamin’ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’ny olona iray,+ dia i Jesosy Kristy. 16  Ary tsy mba mitovy amin’ny vokatry ny fahotan’ny olona iray+ ny vokatry ny fanomezana+ maimaim-poana. Fa ny fitsarana+ noho ny heloka iray dia niteraka fanamelohana,+ fa ilay fanomezana noho ny heloky ny maro kosa, dia nahatonga ny olona hambara ho marina.+ 17  Fa raha noho ny heloky ny olona iray+ no nanjakan’ny fahafatesana+ tamin’ny alalan’io olona io, dia vao mainka ho velona ka hanjaka+ amin’ny alalan’ny olona iray, dia i Jesosy Kristy,+ ireo mahazo be dia be amin’ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoa+ sy ny fahamarinana, izay fanomezana maimaim-poana.+ 18  Ary tahaka ny nanamelohana ny karazan’olona rehetra noho ny heloka iray,+ no anambarana azy rehetra+ ho marina ho amin’ny fiainana,+ noho ny asa fanamarinana iray.+ 19  Fa tahaka ny nahatongavan’ny maro+ ho mpanota noho ny tsy nankatoavan’ny olona iray, no hahatongavan’ny maro+ ho marina+ noho ny nankatoavan’ny+ olona iray. 20  Ary tonga koa ny Lalàna+ mba hampisehoana fa be dia be ny heloka.+ Teo amin’izay nisian’ny ota+ be dia be anefa, dia vao mainka be dia be ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoa.+ 21  Inona no kendrena amin’izany? Mba ho tahaka ny nanjakan’ny ota sy ny fahafatesana,+ no hanjakan’ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoa+ koa amin’ny alalan’ny fanambarana ho marina, izay hahazoana fiainana mandrakizay+ amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika.

Fanamarihana

Gr.: pneoma. Jereo F.F. 3B.