Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Hifidy fiteny Malagasy

Nahoma 1:1-15

1  Ny fanamelohana an’i Ninive.+ Ny boky mirakitra ny fahitan’i Nahoma Elkosita:  I Jehovah dia Andriamanitra mitaky ny hanompoana azy irery ihany,+ ary mamaly ny olona araka izay nataony. Eny, mamaly ny olona araka izay nataony i Jehovah,+ ary vonona hampihatra fahatezerana.+ Mamaly ny fahavalony araka izay nataony i Jehovah,+ ary mitahiry fahatezerana amin’ireny.+  Tsy mora tezitra+ i Jehovah, ary lehibe ny heriny.+ Tsy hataon’i Jehovah ho afa-maina mihitsy izay tokony hosazina.+ Ao amin’ny rivotra mandravarava sy ny tafio-drivotra ny lalany, ary toy ny vovoka mitora-jofo avy eo ambany tongony ny rahona.+  Teneniny mafy ny ranomasina+ ka ataony ritra, ary ataony maina koa ny renirano rehetra.+ Malazo i Basana sy Karmela,+ ary malazo koa ny voninkazon’i Libanona.  Mihovotrovotra ny tendrombohitra noho ny aminy, ary mitsonika ny havoana.+ Noho ny fanatrehany, dia hihozongozona ny tany sy ny faritra lonaka ary izay rehetra monina eo aminy.+  Iza no hahajanona eo anoloan’ny fanamelohany?+ Ary iza no hahatohitra ny fahatezerany mafy?+ Hilatsaka toy ny afo+ ny fahavinirany, ary harodana ny vatolampy noho ny aminy.  Tsara+ i Jehovah, sady fiarovana mafy+ amin’ny andro fahoriana.+ Fantany izay mitady fialofana eo aminy.+  Amin’ny tondra-drano manafotra no handravany tanteraka an’ilay tanàna,+ ary hanenjika an’ireo fahavalony ny haizina.+  Inona no tetika eritreretinareo hanoherana an’i Jehovah?+ Mahatonga fandringanana tanteraka izy. Tsy hitranga fanindroany ny fahoriana.+ 10  Na dia mifaningotra toy ny tsilo+ aza izy ireo, sady mamo toy ny mamon’ny labiera,+ dia ho levona toy ny vodivary maina be.+ 11  Avy ao aminao no hivoahan’izay manao teti-dratsy hanoherana an’i Jehovah,+ ka manome torohevitra tsy misy dikany.+ 12  Izao no nolazain’i Jehovah: “Na dia matanjaka sady ampy fiadiana aza ny ankamaroany, dia ho ripaka ihany izy ireo+ rehefa misy mandalo. Dia hampahoriko ianao, ary tsy hampahoriko intsony aorian’izay.+ 13  Ankehitriny dia hotapahiko hiala aminao ny zioga nampitondrainy anao,+ ary hotapahiko hizara roa izay nangejana anao.+ 14  Nandidy ny aminao i Jehovah hoe: ‘Tsy hanan-taranaka hitondra ny anaranao intsony ianao.+ Hataoko tsy misy ao an-tranon’andriamanitrao intsony ny sary sokitra sy ny sarivongana metaly.+ Dia hanao fasana ho anao aho,+ satria tsy misy dikany amiko ianao.’ 15  “Eny an-tendrombohitra ny tongotr’ilay mitondra vaovao tsara sy manambara fiadanana.+ Ankalazao ireo fetinao,+ ry Joda ô! Efao ny voadinao,+ satria tsy hisy handalo eo aminao intsony ny olona tsy manjary,+ ary ho ringana tanteraka izy.”+

Fanamarihana