Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Baiboly ato Amin’ny Internet | NY SORATRA MASINA—FANDIKAN-TENIN’NY TONTOLO VAOVAO

Joba 22:1-30

22  Dia namaly i Elifaza Temanita hoe:   “Mila olona tomady angaha moa Andriamanitra+ Sa izy mila olona lalin-tsaina?   Ho finaritra ve ilay Mahery Indrindra raha marina ianao,+ Sa misy tombony ho azy raha ataonao tsy misy hokianina ny fiainanao?+   Ny fanajanao azy ve no hananarany anao, Ary noho izany ve no hitondrany anao any amin’ny fitsarana?+   Tsy efa be loatra ve ny faharatsianao?+ Ary hanao fahadisoana foana ve ianao?   Fa maka antoka tsy ahoan-tsy ahoana amin’ny rahalahinao ianao,+ Ary manendaka ny akanjon’ny olona efa zara raha mitafy.   Tsy manome rano hosotroin’ny reraka ianao, Ary tsy mahafoy hanina ho an’ny noana.+   Ny be sandry no tompon’ny tany,+ Ary izay iangarana no monina ao.   Nataonao nody maina ny vehivavy mpitondratena, Ary tsy manan-kery intsony ny ankizilahy kamboty ray.+ 10  Izany no antony mampisy fandri-borona manodidina anao,+ Sy zava-mampahatahotra tampoka mampihorohoro anao, 11  Sy haizina mahatonga anao tsy hahita, Ary rano be misamboaravoara mandifotra anao. 12  Tsy avo tahaka ny lanitra ve Andriamanitra?+ Jereo koa fa avo ny fitambaran’ny kintana.+ 13  Hoy anefa ianao: ‘Inona moa no fantatr’Andriamanitra? Angaha izy afaka mitsara avy ao ambadiky ny haizim-pito? 14  Toeram-piafenany ny rahona ka tsy mahita izy, Ary mandehandeha eny amin’ny andohalambon’ny lanitra izy.’ 15  Moa ve ianao mbola hanaraka ihany ny lalana efa nisy hatrizay, Izay nandehanan’ny olon-dratsy? 16  Nindaosina talohan’ny fotoana ireny olona ireny,+ Ary mirodana hatrany amin’ny fotony+ ny fiainany. 17  Hoy ireny amin’ilay tena Andriamanitra: ‘Mialà aminay!+ Inona moa no azon’ilay Mahery Indrindra atao aminay?’ 18  Andriamanitra anefa no nameno zava-tsoa ny tranon’ireny.+ Ho lavitra ahy anie ny fisainan’ny ratsy fanahy!+ 19  Hahita ny fahavoazan’ireny ny marina ka hifaly,+ Ary haneso an’ireny ny olona tsy manan-tsiny, ka hanao hoe: 20  ‘Ringana ny fahavalontsika, Ary ho levon’ny afo izay sisa miangana aminy.’ 21  Mba ataovy izay hahafantaranao tsara an’Andriamanitra, ka mihavàna aminy, Dia hahazo zava-tsoa ianao. 22  Mba raiso ny lalàna avy amin’ny vavany, Ary alatsaho ao am-ponao ny teniny.+ 23  Raha miverina amin’ilay Mahery Indrindra ianao,+ dia hiverina amin’ny laoniny ny fiainanao. Raha ataonao lavitra ny tranolainao ny tsy fahamarinana, 24  Ka ataonao eny amin’ny vovoka ny volamena sarobidy, Ary eny amin’ny vaton’ny lohasaha falehan-driaka ny volamena avy any Ofira,+ 25  Dia ilay Mahery Indrindra no ho toy ny volamena sarobidy ho anao, Sy ho toy ny volafotsy tsara indrindra ho anao.+ 26  Amin’izay dia ho finaritra tanteraka amin’ilay Mahery Indrindra ianao,+ Ary hanandrandra ny lohanao amin’Andriamanitra.+ 27  Hitalaho aminy ianao, dia hihaino anao izy.+ Ary hanefa ny voadinao ianao.+ 28  Hanapa-kevitra ianao, dia ho tanteraka aminao izany. Ary hamirapiratra amin’ny lalanao ny fahazavana.+ 29  Haetry ianao raha mizahozaho,+ Fa ny manetry tena kosa no hovonjeny.+ 30  Hamonjy ny tsy manan-tsiny izy.+ Ary ho voavonjy ianao noho ny fahadiovan’ny tananao.”+

Fanamarihana