Ezra 9:1-15

9  Raha vao vita izany, dia nanatona ahy ireo andriana+ ka nilaza hoe: “Ny vahoakan’Israely sy ny mpisorona ary ny Levita dia tsy niala+ tamin’ny zava-maharikoriko fanaon’ireo+ mponina manodidina,* dia ny Kananita,+ ny Hetita,+ ny Perizita,+ ny Jebosita,+ ny Amonita,+ ny Moabita+ sy ny Ejipsianina+ ary ny Amorita.+  Fa nisy tamin’ny zanakavavin’ireny nalain’izy ireo ho vadiny sy ho vadin’ny zanany lahy.+ Koa nanjary nifangaroharo+ tamin’ny mponina manodidina izy ireo nefa taranaka masina.+ Ary loha laharana+ tamin’izany fivadihana izany ireo andriana sy solontenam-panjakana.”  Raha vao nandre izany aho, dia norovitiko ny akanjoko+ anatiny sy ivelany, ary nongotako ny volon-dohako+ sy ny volombavako, dia nipetraka ankona teo aho.+  Ary tonga nitangorona teo amiko ny olona, sady samy tora-kovitra+ noho ny tenin’Andriamanitry ny Israely momba ny fivadihan’ireo avy tany an-tsesitany. Ary mbola nipetraka ankona teo aho, mandra-pahatongan’ny fotoanan’ny fanatitra varimbazaha amin’ny takariva.+  Tamin’ny fotoanan’ny fanatitra varimbazaha+ amin’ny takariva, dia nitsangana aho rehefa avy nampietry ny tenako toy izany, ary mbola teny amiko ireo akanjoko anatiny sy ivelany rovitra. Dia nandohalika+ aho ka namelatra ny tanako ho amin’i Jehovah Andriamanitro.+  Ary hoy aho:+ “Andriamanitro ô! Tena menatra+ sy sadaikatra+ aho ny hiandrandra hitodika any aminao, ry Andriamanitro ô! Fa nihamaro ny fahadisoanay+ ka mihoatra ny lohanay, ary lehibe manakatra ny lanitra ny helokay.+  Tena meloka izahay hatramin’ny andron’ny razanay+ ka mandraka androany.+ Ary noho ny fahadisoanay dia natolotra teo an-tanan’ireo mpanjakan’ny tany hafa izahay sy ny mpanjakanay+ ary ny mpisoronay,+ mba hovonoina amin’ny sabatra+ sy hoentina ho babo+ sy horobaina+ ary halam-baraka,+ toy ny amin’izao anio izao.  Nankasitraka+ anay nandritra ny fotoana fohy ianao, ry Jehovah Andriamanitray, ary nasianao niangana+ izahay ka nafahanao, ary nomenao toerana mafy orina* tao amin’ny toeranao masina izahay, mba hampamirapiratra ny masonay,+ ry Andriamanitray ô, sy mba hamelombelona kely anay na dia andevozina aza izahay.+  Mpanompo izahay+ nefa tsy nafoinao na dia andevozina aza, ry Andriamanitray ô!+ Maneho hatsaram-panahy feno fitiavana aminay kosa ianao eo anatrehan’ireo mpanjakan’i Persa,+ mba hamelombelomana anay ka hananganana ny tranon’Andriamanitray+ sy hanorenana indray ireo toerany rava,+ ary hanomezana anay manda vato+ eto Joda sy Jerosalema. 10  “Koa inona àry izao no holazainay, ry Andriamanitray ô? Efa nafoinay ny didinao,+ 11  izay nandidianao tamin’ny alalan’ny mpaminany mpanomponao, hoe: ‘Ny tany hidiranareo mba holovana dia tany voaloto, noho ny fahalotoan’ireo mponina manodidina.+ Nofenoin’izy+ ireo tamin’ny zava-maharikoriko fanaony+ sy ny fahalotoany+ mantsy ilay tany manontolo. 12  Koa aza omena ho vadin’ny zanany lahy ny zanakareo vavy,+ ary aza alaina ho vadin’ny zanakareo lahy ny zanany vavy. Ary aza mitady izay hahasoa azy+ na izay hiadanany mihitsy, mandritra ny fotoana tsy voafetra. Amin’izay ianareo dia hihamahery+ sy hihinana izay tsara eo amin’ilay tany, ary haka azy io ho lovan’ny zanakareo mandritra ny fotoana tsy voafetra.’+ 13  Efa izao ve no manjo anay noho ny zava-dratsy nataonay+ sy ny haben’ny helokay, ary ianao aza tsy namaly anay araka ny fahadisoanay, ry Andriamanitray ô,+ fa mbola nisy nafahanao toy izao ihany izahay,+ 14  koa mbola handika ny didinao indray ve izahay ka hifanambady*+ amin’olona manao ireo zava-maharikoriko ireo?+ Tsy ho tezitra mafy+ aminay ve ianao ka ho lany ripaka+ izahay ary tsy hisy hiangana? 15  Ry Jehovah Andriamanitry ny Israely ô, manao ny rariny ianao,+ satria mbola nisy niangana izahay ka nafahanao, toy izao anio izao. Koa indreto izahay meloka eto anatrehanao,+ na dia fantatray aza fa tsy tokony hijoro eto anatrehanao izahay noho izany helokay izany.”+

Fanamarihana

A.b.t.: “olon’ny tany.”
A.b.t.: “nomenao fantsika fanenjanan-day.”
Na: “hanao fifanarahana ara-panambadiana.”