Apokalypsy 8:1-13

8  Rehefa novahany+ ny tombo-kase fahafito,+ dia nisy fanginana antsasak’adiny teo ho eo tany an-danitra.  Ary hitako ireo anjely fito+ nijoro teo anatrehan’Andriamanitra, ary nomena trompetra fito izy ireo.  Nisy anjely hafa iray koa tonga nijoro teo akaikin’ny alitara,+ sady nanana fitaovana volamena fandoroana emboka manitra. Nomena emboka manitra+ be dia be izy mba hatolony teo ambonin’ilay alitara volamena teo anoloan’ny seza fiandrianana, tamin’ny fotoana nandrenesana ny vavaky ny olona masina.  Dia niakatra avy teo an-tanan’ilay anjely ho eo anatrehan’Andriamanitra ny setroky ny emboka manitra mbamin’ny vavaky+ ny olona masina.  Noraisin’ilay anjely avy hatrany anefa ilay fitaovana fandoroana emboka manitra, ka nofenoiny afo+ avy teo amin’ny alitara. Ary natsipiny mafy tamin’ny tany ilay afo,+ dia nisy kotroka+ sy feo sy tselatra+ ary horohoron-tany.+  Ary ny anjely fito izay nanana ny trompetra+ fito+ dia niomana hitsoka.  Ary nitsoka ny trompetrany ny voalohany, dia nisy havandra sy afo+ izay samy niharo ra, ary natsipy mafy tamin’ny tany ilay afo. Ary may+ ny ampahatelon’ny tany, ary may ny ampahatelon’ny hazo, ary may avokoa ny ahi-maitso+ rehetra.  Ary nitsoka ny trompetrany ny anjely faharoa, dia nisy toa tendrombohitra+ lehibe nirehitra afo natsipy mafy tany an-dranomasina.+ Dia lasa ra+ ny ampahatelon’ny ranomasina,  ary maty ny ampahatelon’ny zavamananaina* tao an-dranomasina,+ ary rendrika ny ampahatelon’ny sambo. 10  Ary nitsoka ny trompetrany ny anjely fahatelo, dia nisy kintana lehibe latsaka avy any an-danitra,+ dia kintana nirehitra tahaka ny jiro. Ary latsaka tamin’ny ampahatelon’ny renirano sy tamin’ny loharano+ izany. 11  Ary natao hoe Zavamaniry Mangidy ny anaran’ilay kintana. Ary nanjary nangidy ny ampahatelon’ny rano, ka maro ny olona matin’ny rano, satria natao nangidy+ izany. 12  Ary nitsoka ny trompetrany ny anjely fahefatra, dia voa ny ampahatelon’ny masoandro sy ny ampahatelon’ny volana ary ny ampahatelon’ny kintana, mba ho maizina+ ny ampahatelon’ireny ka tsy hahazo hazavana ny ampahatelon’ny+ andro, ary ho toy izany koa ny alina. 13  Ary nahita aho, ary nahare voromahery+ nanidina teny afovoan’ny lanitra,+ niantsoantso mafy hoe: “Loza, loza, loza+ ho an’izay monina eny ambonin’ny tany noho ny amin’ny feon’ny trompetra sisa efa hotsofin’ny anjely telo!”+

Fanamarihana

Gr.: psykè. Jereo F.F. 3A.