Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Hifidy fiteny Malagasy

Apokalypsy 3:1-22

3  “Ary soraty izao ho an’ny anjelin’ny+ fiangonana atsy Sardisy: Izao no lazain’ilay manana ny fanahy+ fiton’Andriamanitra sy ny kintana fito:+ ‘Fantatro izay ataonao, fa malaza ho velona ianao, nefa maty.+  Miambena,+ ka ampaherezo+ izay sisa tavela efa nadiva ho faty, satria hitako fa izay ataonao dia tsy vitanao hatramin’ny farany, eo imason’Andriamanitro.+  Koa tadidio tsara foana izay efa noraisinao+ sy efa renao, ary tano hatrany izany,+ ka mibebaha.+ Fa raha tsy mifoha+ ianao, dia ho avy toy ny mpangalatra aho,+ ary tsy ho fantatrao mihitsy izay ora hahatongavako eo aminao.+  “‘Misy olona vitsivitsy anefa ao aminao, ao Sardisy, tsy nandoto+ ny akanjony ivelany, ka hiara-mandeha amiko manao akanjo fotsy,+ satria mendrika.+  Izay mandresy+ àry dia hampanaovina akanjo ivelany fotsy.+ Ary tsy hamono ny anarany ao amin’ny bokin’ny fiainana+ mihitsy aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehan’ny Raiko+ sy eo anatrehan’ny anjeliny.+  Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny fanahy+ amin’ny fiangonana.’  “Ary soraty izao ho an’ny anjelin’ny+ fiangonana atsy Filadelfia: Izao no lazain’ilay masina,+ ilay marina,+ ilay manana ny lakilen’i Davida,+ ilay manokatra ka tsy hisy hanidy izany ary manidy ka tsy misy manokatra izany:  ‘Fantatro izay ataonao+—ary efa nasiako varavarana misokatra+ eo anoloanao, izay tsy azon’iza na iza hidiana—eny, fantatro fa mba manana hery kely ihany ianao, ary efa nitana ny teniko ka tsy nivadika tamin’ny anarako.+  Ireo avy amin’ny synagogan’i Satana izay mihambo ho Jiosy+ nefa tsy izy, fa mandainga,+ dia hatolotro ka hasaiko ho tonga hiankohoka+ eo anoloan’ny tongotrao, ary hampahafantariko azy fa efa tia anao aho. 10  Koa satria nitana ny teny momba ny fiaretako+ ianao, dia hiaro+ anao koa aho amin’ny ora fitsapana izay ho tonga eran’ny tany onenana, mba hitsapana an’izay monina ambonin’ny tany.+ 11  Ho avy haingana aho.+ Tano mafy foana izay anananao,+ mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao.+ 12  “‘Izay mandresy, dia hataoko andry+ ao amin’ny tempolin’Andriamanitro,+ ary tsy hiala ao intsony mihitsy izy. Ary hosoratako eo aminy ny anaran’Andriamanitro sy ny anaran’ny tanànan’Andriamanitro, dia i Jerosalema vaovao+ izay midina avy any an-danitra avy any amin’Andriamanitro, ary hosoratako eo koa ilay anarako vaovao.+ 13  Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny fanahy+ amin’ny fiangonana.’ 14  “Ary soraty izao ho an’ny anjelin’ny fiangonana atsy Laodikia:+ Izao no lazain’ny Amena,+ ilay vavolombelona+ mendri-pitokisana+ sy marina,+ ilay fiandohan’ny zavatra noforonin’Andriamanitra:+ 15  ‘Fantatro izay ataonao, fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Enga anie ianao mba hangatsiaka na hafana! 16  Koa satria matimaty ianao ary sady tsy mafana+ no tsy mangatsiaka,+ dia haloan’ny vavako tsy ho ela ianao. 17  Fa hoy ianao: “Manankarena+ aho ary efa nahazo harena ka tsy mila na inona na inona intsony.” Tsy fantatrao anefa fa ory sy mampalahelo sy mahantra sy jamba+ ary mitanjaka ianao. 18  Koa manoro hevitra anao aho mba hividy amiko volamena+ voadio tamin’ny afo mba hanan-karena ianao, sy hividy akanjo ivelany fotsy mba hitafy ianao ka tsy hiseho ny fitanjahanao mahamenatra,+ ary hividy fanafody maso hikosehana ny masonao+ mba hahitanao. 19  “‘Izay rehetra iraiketan’ny foko no anariko sy faiziko.+ Koa aoka ianao hafana fo sy hibebaka.+ 20  Efa mijoro eo am-baravarana aho+ ka mandondòna. Raha misy mandre ny feoko ka manokatra ny varavarana,+ dia hiditra ao an-tranony aho ka hiara-misakafo hariva aminy, ary izy hiara-mihinana amiko. 21  Izay mandresy+ dia havelako hiara-mipetraka amiko eo amin’ny seza fiandrianako,+ tahaka ny nandreseko ka niarahako nipetraka+ tamin’ny Raiko teo amin’ny seza fiandrianany.+ 22  Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny fanahy+ amin’ny fiangonana.’”+

Fanamarihana