Apokalypsy 20:1-15

20  Ary hitako fa nisy anjely nidina avy any an-danitra, ary teny an-tanany ny lakilen’ny lavaka mangitsokitsoka+ sy rojo vy lehibe.  Ary nosamboriny ilay dragona,+ ilay menarana tany am-boalohany,+ dia ny Devoly+ sy Satana,+ ka nofatorany arivo taona,  dia natsipiny mafy tao amin’ny lavaka mangitsokitsoka.+ Ary nohidian’ilay anjely sy nasiany tombo-kase ilay lavaka, mba tsy hahafahan’ilay dragona hamitaka ny firenena intsony mandra-pahatapitry ny arivo taona. Aorian’izany, dia hovahana vetivety izy.+  Ary nahita seza fiandrianana+ maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, dia nomena fahefana hitsara izy ireo.+ Eny, hitako izay novonoina tamin’ny famaky noho izy nitory momba an’i Jesosy sy niresaka momba an’Andriamanitra. Tsy nivavaka tamin’ilay bibidia+ na tamin’ny sariny+ izy ireo sady tsy nandray ilay marika ho eo amin’ny handriny sy ho eo amin’ny tanany.+ Ary velona ireo ka niara-nanjaka+ tamin’i Kristy arivo taona.  —Mbola tsy velona ny sisa tamin’ny maty+ mandra-pahatapitry ny arivo taona.+—Izany no fitsanganana voalohany.+  Sambatra+ sy masina+ izay manana anjara amin’ny fitsanganana voalohany. Tsy manam-pahefana+ amin’izy ireo ny fahafatesana faharoa,+ fa ho mpisoron’Andriamanitra+ sy Kristy ireo, ka hiara-manjaka aminy mandritra ny arivo taona.+  Raha vao tapitra ny arivo taona, dia hovahana avy ao amin’ny fonja nitoerany i Satana,  ka hivoaka hamitaka an’ireo firenena any amin’ny vazan-tany efatra, dia i Goga sy Magoga, mba hanangona azy ireo ho amin’ny ady. Tahaka ny fasika any an-dranomasina ny isan’izy ireo.+  Ary niroso namakivaky ny sakan’ny tany izy ireo ka nanodidina ny tobin’ny olona masina+ sy ilay tanàna+ malala. Nisy afo nilatsaka avy any an-danitra anefa nandevona azy ireo.+ 10  Ary ny Devoly+ izay namitaka azy dia natsipy mafy tao amin’ny farihy afo sy solifara, izay efa nisy an’ilay bibidia+ sy ilay mpaminany sandoka.+ Dia hampijalina andro aman’alina mandrakizay mandrakizay ireo. 11  Ary nahita seza fiandrianana fotsy lehibe aho, ary hitako ilay nipetraka teo amboniny.+ Nandositra tsy ho eo anatrehany ny tany sy ny lanitra,+ ary tsy nisy toerana ho azy ireo. 12  Ary hitako ny maty, na ny lehibe na ny kely,+ nijoro teo anoloan’ny seza fiandrianana, dia nisy horonam-boky* novelarina. Fa nisy horonam-boky iray koa novelarina, dia ny horonam-bokin’ny fiainana.+ Ary ny maty dia notsaraina araka izay voasoratra tao amin’ireo horonam-boky, araka izay nataon’izy ireo.+ 13  Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao aminy, ary ny fahafatesana sy ny Fasana* namoaka ny maty+ tao aminy, ka samy notsaraina araka izay nataony avy izy ireny.+ 14  Ary natsipy mafy tany amin’ny farihy afo ny fahafatesana+ sy ny Fasana.* Tsy inona ny farihy afo+ fa ny fahafatesana faharoa.+ 15  Ary izay tsy hita voasoratra tao amin’ny bokin’ny fiainana+ dia natsipy mafy tao amin’ny farihy afo.+

Fanamarihana

Milaza maro io amin’ny teny grika.
Gr.: haides. Jereo F.F. 3D.
Gr.: haides. Jereo F.F. 3D.