Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Baiboly ato Amin’ny Internet | NY SORATRA MASINA—FANDIKAN-TENIN’NY TONTOLO VAOVAO

Apokalypsy 18:1-24

18  Ary taorian’izany, dia hitako fa nisy anjely hafa iray nidina avy any an-danitra, ary nanana fahefana lehibe izy.+ Ary nohazavain’ny voninahiny+ ny tany.  Ary niantsoantso mafy+ izy hoe: “Nianjera, nianjera i Babylona Lehibe,+ ka tonga fonenan’ny demonia, sy toerana famitsahan’ny rivotra+ maloto rehetra, ary toerana famitsahan’ny vorona rehetra maloto sy ankahalaina!+  Fa noho ny divain’ny fahatezeran’ny fijangajangany no nahalavo ny firenena rehetra,+ ary ireo mpanjakan’ny tany dia nijangajanga+ taminy. Ary nanjary nanan-karena ny mpivaro-mandeha+ tamin’ny tany noho ny rentiny+ tafahoatra izay efa tsy nahamenatra azy intsony.”  Ary nahare feo hafa avy any an-danitra aho, nanao hoe: “Mivoaha avy ao aminy, ry oloko,+ raha tsy tianareo ny hiombona ota aminy,+ ary raha tsy tianareo hisy hanjo anareo ny loza hanjo azy.  Fa efa niavosa hatrany amin’ny lanitra ny fahotany,+ ary Andriamanitra efa nahatsiaro ny tsy rariny nataony.+  Valio araka izay nataony izy,+ ary avo roa heny mihitsy aza, eny, avo roa heny noho izay nataony no ataovy aminy koa.+ Ao amin’ny kaopy+ izay nasiany zava-pisotro mifangaro, dia asio zava-pisotro mifangaro avo roa heny+ ho azy.+  Araka izay nankalazany tena sy niainany tao anatin’ny renty izay efa tsy nahamenatra azy intsony, dia omeo fijaliana sy alahelo torak’izany koa izy.+ Fa nanao anakampo foana izy hoe: ‘Mipetraka toy ny mpanjakavavy+ aho ary tsy mpitondratena,+ ka tsy halahelo mihitsy.’+  Noho izany, dia ho tonga ao anatin’ny iray andro monja ny loza+ hanjo azy, dia fahafatesana sy alahelo ary mosary. Ary hodorana tanteraka amin’ny afo+ izy, satria mahery i Jehovah Andriamanitra,+ izay nitsara azy.  “Ary rehefa hahita ny setroky ny fandoroana azy ny mpanjakan’ny+ tany, izay nijangajanga taminy sy niaina tao anatin’ny renty izay efa tsy nahamenatra azy intsony, dia hitomany azy sy hikapo-tratra noho ny alahelony azy.+ 10  Ary hijoro lavidavitra izy ireo satria matahotra sao hiara-mijaly aminy, sady hilaza hoe:+ ‘Indrisy! Indrisy, ry tanàna lehibe,+ ry Babylona tanàna mafy! Fa tao anatin’ny adiny iray monja no nampiharana ny fanamelohana anao!’+ 11  “Hitomany sy halahelo+ azy koa ny mpivaro-mandeha+ eto an-tany, satria tsy hisy hividy intsony ny tahirin’entany rehetra, 12  dia tahirim-bolamena sy volafotsy+ sy vatosoa sy perla sy lamba rongony tena tsara sy lamba volomparasy sy lamba landy sy lamba mena midorehitra, sy izay rehetra vita amin’ny hazo mani-pofona, sy ny zavatra isan-karazany vita amin’ny ivoara sy vita amin’ny hazo faran’izay sarobidy sy vita amin’ny varahina sy vy ary marbra,+ 13  mbamin’ny kanelina sy zava-manitra indianina sy emboka manitra sy menaka manitra sy ditin-kazo manitra sy divay sy menak’oliva sy lafarinina faran’izay tsara sy varimbazaha sy omby aman’ondry, sy soavaly sy kalesy sy andevo ary olon-kafa.+ 14  Eny, efa tsy eo aminao intsony ny voankazo masaka nirinao,+ ary levona niala taminao ny zava-mahafinaritra rehetra sy ny zava-mirenty, ka tsy ho hitan’ny olona intsony mandrakizay.+ 15  “Ny mpivaro-mandeha+ izay nivarotra an’ireny ka tonga mpanankarena noho ny aminy, dia hijoro lavidavitra satria matahotra sao hiara-mijaly aminy, ka hitomany sy halahelo,+ 16  sady hanao hoe: ‘Indrisy! Indrisy, ry ilay tanàna lehibe,+ izay nanao akanjo vita amin’ny lamba rongony tena tsara sy lamba volomparasy ary lamba mena midorehitra, sady niravaka volamena sy vatosoa ary perla be dia be,+ 17  fa tao anatin’ny adiny iray monja dia foana izany harem-be izany!’+ “Ary nijoro lavidavitra ny kapitenin-tsambo rehetra sy izay rehetra mpandeha sambo avy any amin’ny faritra rehetra,+ mbamin’ny tantsambo sy izay rehetra mivelona amin’ny ranomasina.+ 18  Koa niantsoantso mafy izy ireo teo am-pijerena ny setroky ny fandoroana azy, ka nanao hoe: ‘Iza no tanàna tahaka ilay tanàna lehibe?’+ 19  Ary nanipy vovoka teo amin’ny lohany+ ireo sady niantsoantso mafy no nitomany sy nalahelo,+ ka nanao hoe: ‘Indrisy! Indrisy, ry tanàna lehibe, fa tao aminy no nampanan-karena+ an’izay rehetra nanan-tsambo teny an-dranomasina+ tamin’ny harem-be tao aminy, nefa tao anatin’ny adiny iray monja dia foana izy!’+ 20  “Mifalia noho izay manjo azy, ry lanitra,+ ary koa ianareo olona masina+ sy ianareo apostoly+ ary ianareo mpaminany, satria efa nitsara azy Andriamanitra ka efa nampihatra sazy taminy noho ny aminareo!”+ 21  Ary nisy anjely mahery iray nanainga vato tahaka ny vato lehibe fikosoham-bary,+ ka nanipy mafy izany tany an-dranomasina,+ sady niteny hoe: “Hatsipy haingana toy izao i Babylona, ilay tanàna lehibe, ka tsy ho hita intsony.+ 22  Ary tsy ho re ao aminao intsony, ry Babylona, ny feon’ny mpihira izay mampiaraka ny hirany amin’ny harpa sy ny mpitendry zavamaneno sy ny mpitsoka sodina ary ny mpitsoka trompetra.+ Ary tsy ho hita ao aminao intsony rehefa mety ho mpanao asa tanana, sady tsy ho re ao aminao intsony ny feon’ny vato fikosoham-bary, 23  ary tsy hisy fahazavan’ny jiro intsony hamirapiratra ao aminao, ary tsy hisy feon’ny mpampakatra na ny ampakarina ho re ao aminao intsony,+ satria manam-pahefana ambony+ teny ambonin’ny tany ny mpivaro-mandehanao,+ ary voafitaky ny filalaovanao ody+ ny firenena rehetra. 24  Eny, tao aminy no nahitana ny ran’ny+ mpaminany+ sy ny olona masina+ sy izay rehetra naripaka teny ambonin’ny tany.”+

Fanamarihana ambany pejy