Apokalypsy 15:1-8

15  Ary hitako fa nisy famantarana+ hafa tany an-danitra, sady lehibe no mahagaga, dia anjely fito+ nanana ny loza fito.+ Ireo no loza farany, satria hotanterahina hatramin’ny farany+ amin’ny alalan’ireo ny fahatezeran’Andriamanitra.+  Ary hitako fa nisy toa ranomasina+ tahaka ny fitaratra, dia ranomasina niharo afo. Ary izay naharesy+ an’ilay bibidia sy ny sariny+ ary ny isa+ manondro ny anarany, dia nijoro teo anilan’ilay ranomasina tahaka ny fitaratra.+ Ary nanana ny harpan’Andriamanitra+ izy ireo.  Dia nihira ny hiran’i Mosesy+ mpanompon’Andriamanitra sy ny hiran’ny Zanak’ondry izy ireo,+ nanao hoe: “Lehibe sady mahagaga ny asanao,+ Jehovah Andriamanitra ô, ilay Mahery Indrindra.+ Mahitsy sy marina ny lalanao,+ ry Mpanjakan’ny mandrakizay.+  Iza no tsy hatahotra anao,+ Jehovah ô,+ ary iza no tsy hanome voninahitra ny anaranao,+ satria ianao irery ihany no tsy mivadika?+ Fa ho avy hivavaka eo anatrehanao ny firenena rehetra,+ satria efa naseho ny didim-pitsaranao ara-drariny.”+  Taorian’izany dia nahita aho, ary novohana tany an-danitra ny toerana masin’ny tranolain’ny+ vavolombelona.+  Ary nivoaka avy tao amin’ilay toerana masina ireo anjely fito+ nanana ny loza fito.+ Ny akanjony dia lamba rongony+ madio sy mamirapiratra, ary nanao fehikibo volamena teo amin’ny tratrany izy ireo.  Ary ny iray tamin’ny zavamananaina efatra+ dia nanome vilia ho an’ireo anjely fito, dia vilia volamena fito izay feno ny fahatezeran’Andriamanitra,+ ilay velona mandrakizay mandrakizay.+  Ary nanjary feno setroka ilay toerana masina noho ny voninahitr’Andriamanitra+ sy ny heriny, ka tsy nisy afaka niditra tao amin’ilay toerana masina, mandra-pahatapitry ny loza fito+ nentin’ireo anjely fito.

Fanamarihana