Amosa 9:1-15

9  Ary nahita an’i Jehovah teo ambonin’ny alitara aho.+ Ary hoy izy: “Asio eo amin’ny lohany ny andry mba hihovotrovotra ny tokonana. Dia tapaho ny lohan’ireo andry rehetra.+ Ary hovonoiko amin’ny sabatra ny sisa tavela amin’ny olona. Koa tsy hisy ho afa-mandositra izy ireo, sady tsy hisy ho afa-mitsoaka.+  Ary raha mihady lavaka mba hiafina any amin’ny Fasana* izy ireo, dia any no hakan’ny tanako azy.+ Ary raha miakatra eny amin’ny lanitra izy, dia avy eny no hampidinako azy.+  Ary raha miafina eny an-tampon’i Karmela izy, dia eny no hikarohako azy sy hakako azy.+ Ary raha miafina any amin’ny fanambanin’ny ranomasina+ izy mba tsy ho hitan’ny masoko, dia any ambany any no handidiako ny bibilava mba hanaikitra azy.  Ary raha entin’ny fahavalony any amin’ny fahababoana izy, dia any no handidiako ny sabatra mba hamono azy.+ Koa hifantoka aminy ny masoko, mba hanisiako ratsy azy, fa tsy soa.+  Ary i Jehovah Tompon’ny tafika sady Tompo Fara Tampony no Ilay mikasika ny tany, ka hitsonika izany.+ Ary hisaona ny mponina rehetra eo aminy.+ Hisondrotra toa an’i Neily ny tany manontolo, ary avy eo hihena toa an’i Neily any Ejipta.+  “‘Ilay manao ny tohatra mankany an-danitra,+ sy ny rafitra mitatao eo ambonin’ilay tany izay naoriny,+ Ilay miantso ny ranon’ny ranomasina+ mba handrarahany azy eto ambonin’ny tany,+ dia Jehovah no anarany.’+  “‘Tsy mitovy amin’ny taranaky ny Kosita ihany ve ianareo amiko, ry zanak’Israely?’, hoy i Jehovah. ‘Tsy nentiko niakatra avy tany Ejipta ve ny Israely,+ ary avy tany Kreta ny Filistinina,+ ary avy tany Kira i Syria?’+  “‘Eo amin’ilay fanjakana mpanota ny mason’i Jehovah Tompo Fara Tampony,+ ka hofoanany tsy ho eo amin’ny tany izy io.+ Tsy haringako tanteraka anefa ny taranak’i Jakoba’,+ hoy i Jehovah.  ‘Hanome baiko aho, ka hohozongozoniko eo amin’ny firenena rehetra ny taranak’i Israely,+ toy ny fanozongozona sivana mba tsy hisy vatokilonjy hilatsaka amin’ny tany. 10  Ho fatin-tsabatra ny mpanota rehetra eo amin’ny oloko,+ dia ireo milaza hoe: “Tsy hanakaiky anay ny loza na hahatratra anay.”’+ 11  “‘Amin’izany andro izany, dia hatsangako+ ny trano rantsankazon’i+ Davida izay efa nirodana,+ ary hotampenako izay gorobaka eo amin’izy ireo. Ary haveriko amin’ny laoniny izay sisa tsy rava taminy ka haoriko ho toy ny taloha,+ 12  mba ho lasany izay sisa tavela amin’i Edoma,+ sy ny firenena rehetra izay antsoina amin’ny anarako’,+ hoy i Jehovah izay hanao izany. 13  “‘Ho avy ny andro’, hoy i Jehovah, ‘ka ny mpiasa tany hahatratra ny mpijinja,+ ary ny mpanitsakitsaka voaloboka hahatratra ny mpitondra ny voa afafy.+ Hisy divay mamy hitete eny an-tendrombohitra,+ ary hitsonika ny havoana rehetra.+ 14  Ary hampodiko ny Israely oloko izay babo.+ Dia hanorina ny tanàna rava izy ireo ka honina ao.+ Ary hanao tanimboaloboka izy ka hisotro ny divay avy aminy, sady hanao zaridaina ka hihinana ny vokatra avy aminy.’+ 15  “‘Ary hamboleko eo amin’ny taniny izy ireo ka tsy hongotana intsony hiala amin’ilay tany nomeko azy’,+ hoy i Jehovah Andriamanitrao.”

Fanamarihana

Heb.: sheôl. Jereo F.F. 3D.