Amosa 6:1-14

6  “Lozan’izay olona miadana+ any Ziona sy izay tsy manana ahiahy eny amin’ny tendrombohitr’i Samaria! Ireo no olo-manan-kaja eo amin’ilay firenena malaza indrindra, ary ireo no hatonin’ny taranak’Israely.  Mankanesa any Kalne, ka mijere! Ary mialà any ka mandehana any Hamata+ be mponina, dia midìna mankany Gatan’ny+ Filistinina. Tsara noho ireto fanjakana roa ireto ve ireny? Sa lehibe noho ny anareo ny faritanin’ireny?+  Tsy eritreretinareo intsony ve ilay andro hiavian’ny loza,+ fa ny hampitoetra ny herisetra kosa no imasoanareo?+  Eny, ianareo izay matory eo ambony farafara ivoara+ sy mitsilailay eo ambony fandriana ary mihinana ondry avy amin’ny andiany, sy omby avy amin’ny zanak’omby mifahy,+  dia ianareo izay mamoromporona hira hifanaraka amin’ny feon-dokanga,+ sy mamorona zavamaneno ho an’ny hira, toy ny nataon’i Davida,+  sy misotro divay+ amin’ny vilia baolina, ary mihosotra menaka faran’izay tsara.+ Ary tsy mba mankarary anareo ny loza manjo an’i Josefa.+  “Koa hatao sesitany izy ireo ka ho loha laharana eo amin’ireo hatao sesitany.+ Dia tsy hisy intsony ny lanonana feno filibana ataon’ireo mpitsilailay.  “Hoy i Jehovah Andriamanitry ny tafika: ‘Mianiana amin’ny tenany* i Jehovah Tompo Fara Tampony+ hoe: “Halako ny fireharehan’i Jakoba+ sy ny tilikambo fonenany,+ ka hatolotro ho amin’ny fahavalony ilay tanàna sy izay rehetra mameno azy.+  Ary raha folo lahy sisa no ao amin’ny trano iray, dia ho faty koa ireo.+ 10  Ary mba hamoahana ny taolana avy ao an-trano, dia havoakan’ny rahalahin-drainy tsirairay izy ireo, ka hodorany+ tsirairay. Ary hanontany an’izay any anatiny indrindra amin’ilay trano izy hoe: ‘Mbola misy olona ve ao aminao ao?’ Dia hamaly io hoe: ‘Tsy misy!’ Ary hiteny indray izy hoe: ‘Mangìna! Fa tsy izao intsony no fotoana iantsoana ny anaran’i Jehovah.’”+ 11  “‘Fa manome baiko i Jehovah,+ ka horavany ny trano lehibe ary hopotipotehiny ny trano madinika.+ 12  “‘Hihazakazaka eny amin’ny harambato ve ny soavaly? Ary hisy hiasa tany hiaraka amin’ny ombiny ve eny? Fa novanareo ho zavamaniry misy poizina ny rariny,+ ary ho zavamaniry mangidy ny vokatry ny fahamarinana. 13  Mifaly amin’ny zava-poana+ ianareo, ka manao hoe: “Tsy noho ny herintsika ve no nahatonga antsika hanana fahefana?”*+ 14  Hanangana firenena hamely anareo aho, ry taranak’Israely.+ Ary hampahory anareo izy, hatrany amin’ny sisin’ny faritr’i Hamata+ ka hatrany amin’ny lohasaha falehan-driakan’i Araba’, hoy i Jehovah Andriamanitry ny tafika.”

Fanamarihana

Heb.: nefesh. Jereo F.F. 3A.
A.b.t.: “tandroka.”