3 Jaona 1:1-14

 Izaho, anti-panahy,+ manoratra amin’i Gaio malala, izay tena tiako.+  Ry malala,+ mivavaka ho anao aho mba handeha tsara ny zava-drehetra,+ toy ny hatramin’izay, ary mba ho salama tsara+ ianao.  Ravoravo tokoa aho rehefa nisy rahalahy tonga ka nanambara fa mifikitra amin’ny fahamarinana ianao. Ravoravo koa aho fa mandeha foana ao amin’ny fahamarinana+ ianao.  Tsy misy mahavelom-pisaorana ahy mihoatra noho izao, dia ny andrenesako fa mandeha foana ao amin’ny fahamarinana ny zanako.+  Ry malala, mendri-pitokisana ianao amin’izay rehetra ataonao ho an’ireo rahalahy,+ sady izay indray rahalahy tsy fantatrao+ akory!  Nambaran’izy ireny teo anatrehan’ny fiangonana ny fitiavana nasehonao. Aoka ho mendrika an’Andriamanitra ny fomba hikarakaranao ny dian’izy ireny,+  satria noho ny anaran’Andriamanitra no nandehanany, ary tsy naka na inona na inona+ avy tamin’ny olona eo amin’izao tontolo izao izy ireny.  Koa tsy maintsy mandray tsara+ an’ireny olona ireny isika, mba ho mpiara-miasa ao amin’ny fahamarinana.+  Nisy zavatra nosoratako ho an’ny fiangonana, saingy te ho voalohany+ eo amin’izy ireo i Diotrefa, ka tsy nety nandray tamim-panajana+ na inona na inona+ avy taminay. 10  Raha tonga àry aho, dia hampahatsiahiviko ny nataony, izay mbola tohiziny ihany.+ Manaratsy anay tsy an-kijanona izy,+ nefa tsy vitan’izany ihany fa tsy mandray amim-panajana an’ireo rahalahy+ koa. Ary izay te handray+ azy ireo dia tadiaviny hosakanana+ sy horoahina+ tsy ho anisan’ny fiangonana. 11  Ry malala, aza ny ratsy no alain-tahaka fa ny tsara.+ Avy amin’Andriamanitra izay manao ny tsara.+ Tsy nahita an’Andriamanitra izay manao ny ratsy.+ 12  Na izy rehetra na ny fahamarinana dia samy vavolombelona nanambara momba an’i Demetrio.+ Vavolombelona+ manambara koa izahay, raha ny marina, ary fantatrao fa marina ny fanambaranay.+ 13  Nanan-javatra maro tiako hosoratana aminao aho, nefa tsy te hanoratra aminao amin’ny ranomainty sy ny penina intsony.+ 14  Fa manantena ny hahita anao mivantana aho, dia hiresaka mifanatrika isika.+ Ho aminao anie ny fiadanana!+ Mampamangy,+ hono, ianao, hoy ny namana atỳ. Mampamangy+ any amin’ny namana tsirairay, araka ny anarany avy.

Fanamarihana