2 Tantara 22:1-12

22  Ary nataon’ny mponin’i Jerosalema ho mpanjaka nandimby an’i Jorama i Ahazia+ faralahiny, fa ny zokiny rehetra+ efa novonoin’ireo mpandroba tonga niaraka tamin’ny Arabo+ tao an-toby. Dia lasa mpanjakan’ny Joda i Ahazia zanak’i Jorama.  Roa amby roapolo taona i Ahazia tamin’izy nanomboka nanjaka,+ ary herintaona no nanjakany tany Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Atalia,+ zafikelin’i Omry.+  Nanao hoatran’izay nataon’ny ankohonan’i Ahaba+ koa izy, satria nanome saina azy hanao ratsy ny reniny.+  Koa nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah foana izy, toy ny nataon’ny ankohonan’i Ahaba, satria izy ireo no mpanolo-tsaina+ azy taorian’ny nahafatesan-drainy ka nitondra loza ho azy.  Izay torohevitr’izy ireo no narahiny,+ ka niaraka tamin’i Jorama+ zanak’i Ahaba mpanjakan’ny Israely izy mba hiady tamin’i Hazaela+ mpanjakan’i Syria, tany Ramota-gileada.+ Voan’ny mpandefa zana-tsipìka i Jorama+ tamin’izay,  ka niverina tany Jezirela+ mba hotsaboina noho ny ratra natao taminy tany Rama,+ tamin’izy niady tamin’i Hazaela mpanjakan’i Syria. Ary nidina tany Jezirela i Azaria+ zanak’i Jorama+ mpanjakan’ny Joda mba hamangy an’i Jorama+ zanak’i Ahaba, noho izy narary.+  Avy tamin’Andriamanitra+ anefa ny loza+ nanjo an’i Ahazia, noho izy nankany amin’i Jorama. Rehefa tonga tany izy, dia niara-nivoaka+ tamin’i Jorama mba hankeny amin’i Jeho+ zafikelin’i Nimsy+ izay nohosoran’i Jehovah+ mba handringana ny ankohonan’i Ahaba.+  Tamin’i Jeho nampihatra ny didim-pitsarana tamin’ny ankohonan’i Ahaba,+ dia nifanehatra taminy ireo andrianan’ny Joda sy ireo zana-drahalahin’i Ahazia+ izay samy mpanompon’i Ahazia, ka novonoiny.+  Avy eo dia notadiaviny i Ahazia ka voasambotra+ tamin’ny farany rehefa niafina tany Samaria.+ Dia nentina tany amin’i Jeho i Ahazia ka novonoina ho faty. Ary nalevina izy,+ satria hoy ny olona: “Zafikelin’i Josafata,+ izay nitady an’i Jehovah tamin’ny fony manontolo,+ izy.” Ary tao amin’ny ankohonan’i Ahazia dia tsy nisy afaka nitondra ny fanjakana. 10  Rehefa hitan’i Atalia+ renin’i Ahazia fa maty ilay zanany, dia naripany avokoa ny tarana-mpanjaka tamin’ny taranak’i Joda.+ 11  Nalain’i Josebata+ zanakavavin’ny mpanjaka anefa i Joasy+ zanak’i Ahazia, ka nangalariny avy teo amin’ireo zanaky ny mpanjaka efa hovonoina. Dia nataony tao amin’ny efitra anatiny nisy ny fandriana i Joasy sy ilay vehivavy mpampinono azy. Koa nafenin’i Josebata i Joasy noho ny amin’i Atalia, ka tsy novonoin’i Atalia.+ Vadin’i Joiada+ mpisorona i Josebata anabavin’i Ahazia sady zanakavavin’i Jorama Mpanjaka.+ 12  Ary niaraka tamin’izy ireo tao an-tranon’Andriamanitra i Joasy ka nafenina tao enin-taona,+ raha mbola nanjaka+ nanerana ilay tany i Atalia.+

Fanamarihana