1 Timoty 4:1-16

4  Fa milaza marimarina ny fanambarana avy amin’ny fanahy fa hiala+ amin’ny finoana ny sasany any aoriana any,+ satria mihaino fanambarana mamitaka+ avy amin’ny fanahy sy mihaino fampianaran’ny demonia.+  Hiala koa izy ireny noho ny fihatsarambelatsihin’ny mpandainga,+ izay manana feon’ny fieritreretana+ toy ny voatomboky ny vy mahamay.  Mandrara tsy hanambady+ izy ireny, ary mamoaka didy mampifady sakafo.+ Noforonin’Andriamanitra+ mba hohanina sy hisaoran’izay mino+ sy mahalala marina tsara ny fahamarinana anefa izany.  Tena tsara daholo mantsy ny zava-drehetra noforonin’Andriamanitra,+ ary tsy misy tokony holavina+ raha raisina amin’ny fisaorana,+  satria hamasinin’ny tenin’Andriamanitra sy ny vavaka.  Ho mpanompo tsaran’i Kristy Jesosy ianao raha manoro hevitra ny rahalahy ny amin’ireo zavatra ireo. Eny, ho mpanompo mivelona amin’ny tenin’ny finoana sy ny tenin’ny fampianarana tsara+ izay efa arahinao akaiky.+  Fa aoka ianao handa ny tantara tsy marina+ izay sady manazimbazimba zava-masina no fanaom-bavy antitra. Ary zaro foana kosa ny tenanao hanana fahafoizan-tena ho an’Andriamanitra.+  Mahasoa kely ihany ny fampiasan-tena, fa ny fahafoizan-tena ho an’Andriamanitra+ kosa no mahasoa amin’ny zava-drehetra,+ satria izy io no misy fampanantenana ny amin’ny fiainana ankehitriny sy ilay ho avy.+  Azo antoka sy mendrika ny hekena tanteraka izany teny izany.+ 10  Fa ho amin’izany tanjona izany no iasantsika mafy sy ikelezantsika aina,+ satria isika manantena+ an’Andriamanitra velona, Mpamonjy+ ny karazan’olona rehetra,+ indrindra fa ireo tsy mivadika.+ 11  Izany zavatra izany àry no andidio azy ireo+ sy ampianaro azy foana.+ 12  Ary aza avela hisy hanao tsinontsinona anao noho ny fahatanoranao,+ fa aoka kosa ianao ho modely+ ho an’ny olona tsy mivadika,+ eo amin’ny teny sy ny fitondran-tena sy ny fitiavana sy ny finoana ary ny fahadiovam-pitondran-tena.+ 13  Mandra-pahatongako, dia miezaha mafy amin’ny vakiteny+ ampahibemaso+ sy amin’ny fananarana ary ny fampianarana. 14  Aza atao tsinontsinona izay nomena+ anao tamin’ny alalan’ny faminaniana,+ dia izay nomena anao rehefa nametra-tanana+ taminao ny anti-panahy rehetra. 15  Eritrereto tsara izany,+ ary aoka ianao hifantoka tanteraka amin’izany, mba hiseho amin’ny rehetra ny fandrosoanao.+ 16  Tandremo tsara foana ny tenanao+ sy ny fampianaranao.+ Ary mahareta amin’izany, fa raha manao izany ianao, dia hamonjy ny tenanao sy ireo mihaino anao.+

Fanamarihana