1 Timoty 2:1-15

2  Koa izao no fampirisihako voalohany indrindra: Aoka hisy fitalahoana sy vavaka+ sy fangatahana ho an’ny hafa ary fisaorana hatao ho an’ny karazan’olona rehetra+  sy ho an’ny mpanjaka+ ary ho an’izay rehetra mitana toerana ambony,+ mba hananantsika fiainana tony sy milamina hatrany, ao anatin’ny fahafoizan-tena ho an’Andriamanitra sy ny fahamendrehana tanteraka.+  Tsara sady ankasitrahana+ eo imason’Andriamanitra Mpamonjy antsika+ izany.  Ary sitrapon’Andriamanitra ny hamonjena ny karazan’olona rehetra+ sy ny hananany fahalalana marina tsara+ ny fahamarinana.+  Iray ny Andriamanitra+ ary iray ny mpanelanelana+ amin’Andriamanitra+ sy ny olona,+ dia olona iray atao hoe Kristy Jesosy,+  izay nanolotra ny tenany ho vidim-panavotana mifandanja, mba hamonjena ny olona rehetra.+ Izany no tokony hotorina amin’ny fotoan’androny.  Ary ny hitory izany+ no nanendrena ahy ho mpitory sy apostoly+—marina izany lazaiko izany,+ fa tsy mandainga aho—eny, ho mpampianatra ny hafa firenena+ raha ny amin’ny finoana+ sy ny fahamarinana.  Koa iriko hanandra-tanana+ hivavaka foana ny lehilahy tsy mivadika, na aiza na aiza misy azy, nefa tsy amin’ny fahatezerana+ na fifandirana.+  Iriko koa ny vehivavy mba hihaingo amin’ny akanjo milamina tsara, sy amin’ny fomba maotina+ sy amim-pahendrena, fa tsy amin’ny randram-bolo niangaliana fatratra, na amin’ny volamena na perla na fitafiana tena lafo vidy.+ 10  Aoka kosa ny fihaingoany hifanentana amin’ny vehivavy milaza ho mpivavaka amin’Andriamanitra,+ izany hoe, amin’ny alalan’ny asa tsara.+ 11  Aoka ny vehivavy hangina sy hanaiky tsara+ rehefa mandray fampianarana. 12  Ny vehivavy tsy avelako hampianatra,+ na hanana fahefana eo amin’ny lehilahy,+ fa tokony hangina kosa. 13  I Adama mantsy no natao voalohany, vao i Eva.+ 14  Ary tsy i Adama koa no voafitaka+ fa ny vehivavy no voafitaka+ tanteraka, ka nanjary nandika lalàna.+ 15  Ho voaro ihany anefa izy noho ny fiterahana,+ raha maharitra amin’ny finoana sy ny fitiavana ary ny fahamasinana mbamin’ny fahaiza-misaina.+

Fanamarihana