Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Hifidy fiteny Malagasy

1 Tantara 10:1-14

10  Niady tamin’ny Israely ny Filistinina,+ ary nandositra teo anoloan’izy ireo ny Israely. Dia niampatrampatra teny amin’ny Tendrombohitra Gilboa ny fatin’ny Israelita.+  Ary narahin’ny Filistinina akaiky dia akaiky i Saoly sy ny zanany lahy, ka matin’izy ireo ny zanak’i Saoly, dia i Jonatana+ sy Abinadaba+ ary Malkisoa.+  Ary nihamafy ny fanafihana an’i Saoly. Farany, dia hitan’ireo mpandefa zana-tsipìka izy, ka voan’izy ireo ary naratra.+  Koa hoy i Saoly tamin’ny mpitondra ny fiadiany:+ “Tsoahy ny sabatrao+ dia trobahy amin’iny aho, sao ho avy ireo tsy mifora+ ireo ka hampijalijaly+ ahy.” Tsy nety+ anefa ilay mpitondra fiadiana, satria natahotra be. Koa nalain’i Saoly ny sabatra, dia nianjerany.+  Nony hitan’ilay mpitondra fiadiana fa maty i Saoly, dia mba nianjerany koa ny sabany ka maty izy.+  Dia maty i Saoly sy ny zanany telo lahy,+ ary niara-maty ireo rehetra anisan’ny ankohonany.  Nony tazan’ny Israelita rehetra teny amin’ny lemaka iva fa nandositra ny miaramila, ary maty i Saoly sy ny zanany, dia nandao ny tanànany izy ireo ka nandositra.+ Ary tonga tany ny Filistinina, ka nonina tany.  Rehefa tonga haka+ an’izay zavatra teny amin’ireo faty ny Filistinina ny ampitson’iny, dia nahita an’i Saoly sy ny zanany niampatra teo amin’ny Tendrombohitra Gilboa.+  Nalainy ny zavatra teny amin’ny fatin’i Saoly, dia notapahiny ny lohany,+ ary nesoriny ny fiadiany. Ary naniraka olona ho any amin’ny tanin’ny Filistinina manodidina izy ireo, hilaza+ izany tamin’ny sampiny+ sy tamin’ny vahoaka. 10  Farany, dia napetrany tao an-tranon’ny andriamaniny ny fiadian’i Saoly,+ ary ny karandohany nafatony tao an-tranon’i Dagona.+ 11  Ary ren’ny rehetra tany Jabesy+ any Gileada avokoa izay nataon’ny Filistinina tamin’i Saoly.+ 12  Koa niainga ny lehilahy mahery fo rehetra, dia nitondra ny fatin’i Saoly sy ny fatin’ny zanany nankany Jabesy, ka nandevina ny taolany tao ambanin’ilay hazobe+ tany Jabesy.+ Ary nifady hanina+ fito andro izy ireo. 13  Koa maty i Saoly noho izy nivadika tamin’Andriamanitra. Tsy naneho finoana+ an’i Jehovah mantsy izy fony izy tsy nankatò ny tenin’i Jehovah sy fony izy nanontany mpamoha angatra,+ 14  fa tsy nanontany an’i Jehovah.+ Koa novonoin’Andriamanitra izy, ka nafindrany tamin’i Davida zanak’i Jese ny fanjakana.+

Fanamarihana