1 Korintianina 11:1-34

11  Aoka hanahaka ahy ianareo, tahaka ny anahafako an’i Kristy.+  Midera anareo aho, satria mahatsiaro ahy amin’ny zava-drehetra ianareo sady mihazona mafy ny fampianarana+ nampitaiko taminareo.  Ary tiako ho fantatrareo fa i Kristy no lohan’ny lehilahy rehetra,+ ny lehilahy no lohan’ny vehivavy,+ ary Andriamanitra kosa no lohan’i Kristy.+  Izay lehilahy rehetra mivavaka na maminany ka misaron-doha, dia mampahamenatra ny lohany.+  Fa izay vehivavy rehetra mivavaka na maminany+ ka tsy misaron-doha kosa, dia mampahamenatra ny lohany,+ satria toy ny vehivavy nokakasana izy.+  Fa raha tsy misaron-doha ny vehivavy, dia aoka izy hoharatana. Raha mahamenatra azy anefa ny hoharatana na ny hokakasana,+ dia aoka izy hisaron-doha.+  Fa tsy tokony hisaron-doha ny lehilahy satria endrika+ sy voninahitr’Andriamanitra+ izy, fa ny vehivavy kosa no voninahitry ny lehilahy.+  Ny lehilahy mantsy tsy avy amin’ny vehivavy, fa ny vehivavy no avy amin’ny lehilahy.+  Ankoatra izany, dia tsy noforonina ho an’ny vehivavy ny lehilahy, fa ny vehivavy no noforonina ho an’ny lehilahy.+ 10  Izany no antony itondran’ny vehivavy marika eo amin’ny lohany,+ dia mariky ny fanajana fahefana, noho ny amin’ny anjely.+ 11  Na izany aza anefa, ao amin’ny Tompo, dia tsy nisy vehivavy raha tsy teo ny lehilahy ary tsy nisy lehilahy raha tsy teo ny vehivavy.+ 12  Fa tahaka ny niavian’ny vehivavy avy tamin’ny lehilahy+ no niavian’ny lehilahy koa avy tamin’ny vehivavy.+ Fa avy amin’Andriamanitra kosa ny zava-drehetra.+ 13  Ianareo mihitsy no aoka hitsara: Mety ve raha mivavaka amin’Andriamanitra ny vehivavy ka tsy misaron-doha? 14  Tsy efa voajanahary mihitsy ve ny hoe raha lava volo ny lehilahy, dia henatra ho azy izany, 15  fa raha lava volo kosa ny vehivavy, dia voninahitra+ ho azy izany? Fa ny volony no nomena azy ho saron-doha.+ 16  Raha misy te hifanditra+ mba hanarahana fanao hafa+ anefa, dia tsy manana fanao hafa izahay na ireo fiangonan’Andriamanitra. 17  Tsy midera anareo anefa aho eo am-panomezana izany torohevitra izany, satria tsy mitondra soa ho anareo ny fivorianareo, fa vao mainka mitondra fahavoazana ho anareo.+ 18  Voalohany indrindra, dia reko fa misy fisaratsarahana eo aminareo rehefa mivory ny fiangonanareo,+ ary inoako ihany izany. 19  Azo antoka fa misy sekta+ eo aminareo mba ho hita miharihary izay olona ankasitrahana eo anivonareo.+ 20  Koa rehefa mivory ao amin’ny toerana iray ianareo, dia tsy afaka mihinana ny sakafo harivan’ny Tompo,+ araka ny tokony ho izy. 21  Fa rehefa mihinana izany ianareo, dia efa avy nisakafo hariva ny sasany, ka misy noana ary misy mamo. 22  Tsy manana trano ihinanana sy isotroana mihitsy angaha ianareo?+ Sa hamavoinareo ny fiangonan’Andriamanitra ka ataonareo izay hahamenatra an’ireo tsy mba manana na inona na inona?+ Inona no holazaiko aminareo? Hidera anareo ve aho? Tsy hidera anareo amin’izany aho. 23  Efa noraisiko tamin’ny Tompo ilay natolotro anareo koa: Fa tamin’iny alina+ hamadihana azy iny, dia nandray mofo i Jesosy Tompo. 24  Ary rehefa avy nisaotra an’Andriamanitra izy, dia notapahiny ilay mofo+ ka hoy izy: “Ity no* vatako+ izay omena ho anareo. Ataovy hatrany izao ho fahatsiarovana+ ahy.” 25  Toy izany koa no nataony ny amin’ny kaopy+ rehefa avy nihinana ny sakafo hariva izy. Ary hoy izy: “Ity kaopy ity no fifanekena vaovao+ miorina amin’ny rako.+ Ataovy hatrany izao ho fahatsiarovana+ ahy, isaky ny misotro amin’izy ity ianareo.” 26  Fa isaky+ ny mihinana izany mofo izany sy misotro amin’izany kaopy izany ianareo, dia manambara foana ny fahafatesan’ny+ Tompo, mandra-piaviny.+ 27  Koa na iza na iza mihinana ny mofo na misotro amin’ny kaopin’ny Tompo, amin’ny fomba tsy mendrika, dia ho meloka+ ny amin’ny vatan’ny Tompo sy ny rany+ izy. 28  Aoka ny olona handini-tena tsara+ aloha raha mendrika, vao hihinana amin’ny mofo sy hisotro amin’ny kaopy. 29  Fa izay mihinana sy misotro, raha tsy mahay mamantatra ny vatan’ny Tompo, dia mihinana sy misotro fanamelohana+ ho an’ny tenany. 30  Izany no antony mampahosa sy mampaharary ny maro aminareo, ary maro no nodimandry.*+ 31  Fa raha mahay mamantatra ny tenantsika isika, dia tsy hotsaraina.+ 32  Rehefa tsaraina anefa isika,+ dia faizin’i Jehovah,+ mba tsy homelohina+ miaraka amin’izao tontolo izao.+ 33  Koa rehefa mivory mba hihinana izany ianareo,+ ry rahalahiko, dia aoka hifampiandry. 34  Raha misy noana, dia aoka izy hihinana any an-tranony,+ mba tsy hivorianareo ho amin’ny fanamelohana.+ Fa ny raharaha sisa kosa halamiko rehefa tonga any aho.

Fanamarihana

Jereo Mt 26:26 f.a.p.
A.b.t.: “matory (ao amin’ny fahafatesana).”