Jereo ny fiaraha-miasan’ny biraon’ny sampana roa mba hanatsarana ny fomba fanaovana pirinty.