Jereo hoe ahoana no nanampian’ny Baiboly an’i Cindy mba tsy hahery setra intsony.