Nifandray am-po kokoa ny fianakaviana iray rehefa nitory tany amin’ny faritany mitokana.