Hijery ny anatiny

Tsy Fivadihana

Jereo hoe nahoana no manampy ny Vavolombelon’i Jehovah tsy hivadika mihitsy ny Tenin’Andriamanitra rehefa misy fitsapana.

Nisy Telozoro Volomparasy ny Akanjon’izy Ireo

Nahoana ny mpampianatra ao amin’ny sekoly iray no lasa miresaka momba ny Vavolombelon’i Jehovah isaky ny mampianatra momba ny olona nampijalina tany amin’ny toby fitanan’ny Nazia?

Tsy Nahavita Nandrava ny Finoan’izy Ireo Ilay Rova

Vavolombelon’i Jehovah an-jatony no nogadraina tao amin’ny rova iray any Espaina, satria tsy nety nanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany.

Tsy Nanaiky Lembenana Mihitsy Izahay

Mitantara ny fomba nampijalian’ny mpiambina fonja azy i Daniel Lokollo.

Tsy Nahomby ny Fandrahonana

Ahoana no fahitan’ny olona tany Géorgie ny herisetra natao tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah?

Te ho Miaramilan’i Kristy Foana Aho

Nogadraina i Demetrius Psarras satria tsy nety nampiasa fitaovam-piadiana. Nampijalijalina izy tany nefa niezaka nanome voninahitra an’i Jehovah foana.

Niana-javatra avy Amin’ny Mpiara-migadra Taminy

Hitan’ny lehilahy iray nigadra tany Érythrée hoe mampihatra an’izay ampianariny ny Vavolombelon’i Jehovah.

Taratasy Kely tao Ambany Masinina Fanasan-damba

Nampiasa fomba hafakely hampianarana ny zanany ny fahamarinana ny vehivavy iray.

Sendra Olona Malefaka ny Mpitondra Fivavahana Romotra

Milaza ny Baiboly hoe tokony halemy fanahy isika rehefa misy mahasosotra. Tena tsara ve izany torohevitra izany?

“Matoky An’ilay Fampanantenana Aho”

Nitory ny vaovao tsara i Efraín De La Cruz, ka nogadraina sy nampijalina tsy nisy indrafo tany amin’ny fonja fito. Inona no nanampy azy ho be zotom-po foana nandritra ny 60 taona mahery?

Mpisava Lalana Be Herim-po

Nanompo an’i Jehovah nandritra ny 60 taona i André Elias, ary tsy nivadika mihitsy na dia nalaina am-bavany sy norahonana aza.

Lasa Nifandray Tsara Tamin’i Jehovah sy Tamin’ny Reniko Aho

Niadiavan’ny reniny i Michiyo Kumagai satria tsy nety nivavaka tamin’ny razana intsony. Inona no nataony mba hihavanana tamin’ny reniny indray?