Hijery ny anatiny

Nahoana ny Vavolombelon’i Jehovah no Tsy Manao Krismasy?

Nahoana ny Vavolombelon’i Jehovah no Tsy Manao Krismasy?

Inona no lazain’ny olona?

Hevi-diso: Tsy manao Krismasy ny Vavolombelon’i Jehovah satria tsy mino an’i Jesosy.

Ny marina: Kristianina izahay. Ekenay hoe tsy ho voavonjy ny olona iray raha tsy mino an’i Jesosy Kristy.—Asan’ny Apostoly 4:12.

Hevi-diso: Mampisara-bazana fianakaviana ianareo satria ampirisihinareo tsy hanao Krismasy ny olona sasany ao amin’ilay fianakaviana.

Ny marina: Tena tianay ho sambatra ny fianakaviana, ka mampianatra Baiboly azy ireo izahay mba hahatonga azy ireo hifankatia kokoa.

Hevi-diso: Mifanolotra fanomezana ny olona rehefa Krismasy, miezaka mitandro fihavanana, ary samy miezaka ny ho tsara fanahy amin’ny hafa. Ianareo anefa tsy manao Krismasy ka tsy mahatsapa an’izany rehetra izany.

Ny marina: Miezaka halala-tanana sy hihavana amin’ny olona foana izahay isan’andro. (Ohabolana 11:25; Romanina 12:18) Miezaka hanaraka an’ity tenin’i Jesosy ity, ohatra, izahay rehefa miara-mivory sy mitory: “Efa nahazo maimaim-poana ianareo, ka manomeza maimaim-poana.” (Matio 10:8) Torinay amin’ny olona koa hoe ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no tena hitondra fiadanana eto an-tany.—Matio 10:7.

Nahoana izahay Vavolombelon’i Jehovah no tsy mankalaza Krismasy?

  • Ny nahafatesany no nasain’i Jesosy hotsarovantsika fa tsy ny nahaterahany.—Lioka 22:19, 20.

  • Tsy nankalaza Krismasy ny apostolin’i Jesosy sy ny mpianany fahiny. Milaza ny Rakipahalalana Katolika Vaovao (anglisy) fa “efa tamin’ny taona 243 vao nanomboka nankalaza ny nahaterahan’i Jesosy ny olona”, izany hoe 100 taona mahery taorian’ny nahafatesan’ny apostoly farany.

  • Tsy misy porofo hoe 25 Desambra i Jesosy no teraka. Tsy voalazan’ny Baiboly ny daty nahaterahany.

  • Mino izahay hoe tsy tian’Andriamanitra hankalaza Krismasy ny Kristianina, satria avy amin’ny fombafomban’ny mpanompo sampy io fety io.—2 Korintianina 6:17.

Nahoana izahay no tsy mankalaza Krismasy, na dia tsy tian’olona aza izahay amin’izany?

Be dia be no mbola manao Krismasy ihany, na dia efa fantany aza hoe avy amin’ny mpanompo sampy sady tsy mifanaraka amin’ny Baiboly io fety io. Tokony hieritreritra ireny olona ireny hoe: Nahoana ny Kristianina no tsy tokony hankalaza Krismasy, na dia tsy tian’olona aza izy ireo amin’izany?

Mampirisika antsika ‘hampiasa saina’ ny Baiboly. (Romanina 12:1, 2) Marina fa mety hisy vokany aminay ny fomba fiheveran’ny hafa anay. Milaza anefa ny Baiboly fa tokony ho zava-dehibe amintsika ny fahamarinana. (Jaona 4:23, 24) Mankatò foana ny toro lalan’ny Baiboly àry izahay, na dia mety hahatonga anay tsy ho tian’olona aza izany.

Marina fa tsy manao Krismasy izahay. Ekenay anefa fa anjaran’ny tsirairay ny manapa-kevitra hoe hankalaza Krismasy izy sa tsia. Tsy misakana ny hafa tsy hanao Krismasy izahay.