Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Inona no Tokony Hataoko Raha Te ho Lasa Vavolombelon’i Jehovah Aho?

Inona no Tokony Hataoko Raha Te ho Lasa Vavolombelon’i Jehovah Aho?

Nolazain’i Jesosy ao amin’ny Matio 28:19, 20 ny dingana tokony hataon’izay te ho lasa Vavolombelon’i Jehovah. Hazavaina ao hoe inona no tokony hataon’ny olona iray te ho lasa mpianatr’i Kristy. Takina aminy, ohatra, ny hoe miresaka na mitory momba an’i Jehovah.

Dingana 1: Mianatra Baiboly. Nandidy ny mpanara-dia azy i Jesosy mba ‘hanao mpianatra’ na ‘hampianatra.’ (Matio 28:19, 20) Hanampy anao hanana fiainana sambatra sy mahafa-po ny fanazavana ao amin’ny Baiboly, indrindra fa ny fampianaran’i Jesosy Kristy. (2 Timoty 3:16, 17) Faly izahay hanampy anao hianatra Baiboly maimaim-poana.—Matio 10:7, 8; 1 Tesalonianina 2:13.

Dingana 2: Mampihatra izay ianarana. Nilaza i Jesosy fa tsy maintsy ‘mitandrina an’izay rehetra nandidiany’ ny mpianany. (Matio 28:20) Tsy vitan’ny hoe miana-java-baovao fotsiny àry ianao rehefa mianatra Baiboly, fa mety hila hanova ny fomba fisainanao sy ny fitondran-tenanao koa. (Asan’ny Apostoly 10:42; Efesianina 4:22-29; Hebreo 10:24, 25) Manapa-kevitra ny hanara-dia an’i Jesosy izay mitandrina ny didiny, ka manokana ny fiainany hanompoana an’i Jehovah Andriamanitra.—Matio 16:24.

Dingana 3: Atao batisa. (Matio 28:19) Oharin’ny Baiboly amin’ny fandevenana ny batisa. (Ampitahao amin’ny Romanina 6:2-4.) Rehefa atao batisa mantsy ny olona iray dia toy ny hoe maty izy na tapitra hatreo ny fomba fiainany taloha, ary manomboka fiainam-baovao amin’izay. Mampiseho amin’ny besinimaro àry ianao fa nahavita an’ireo dingana roa nolazain’i Jesosy teo aloha, rehefa atao batisa. Mangataka amin’Andriamanitra koa ianao mba hanana feon’ny fieritreretana madio.—Hebreo 9:14; 1 Petera 3:21.

Ahoana no hahalalako hoe azo atao batisa aho?

Miresaha amin’ny anti-panahin’ny fiangonana. Hiara-midinika aminao izy ireo mba hahitany raha azonao tsara izay ampianarin’ny Baiboly. Hojereny koa raha mampihatra an’izay ianaranao ianao, ary efa nanokan-tena an-tsitrapo ho an’Andriamanitra.—Asan’ny Apostoly 20:28; 1 Petera 5:1-3.

Tokony hanao an’ireo dingana ireo koa ve ny zanaka Vavolombelona?

Eny. Miezaka izahay hitaiza ny zanakay “araka ny fananarana sy ny fomba fisainan’i Jehovah”, satria mandidy anay hanao izany ny Baiboly. (Efesianina 6:4) Izy ireo ihany anefa no manapa-kevitra raha hianatra sy hanaiky ary hampihatra an’izay ampianarin’ny Baiboly izy ireo, rehefa mihalehibe. Aorian’izay izy ireo vao mahafeno fepetra ho amin’ny batisa. (Romanina 12:2) Ny tsirairay mantsy no tokony hifidy izay fivavahana tiany harahina.—Romanina 14:12; Galatianina 6:5.

Fanampim-panazavana

VAOVAO TSARA NATAO HO ANAO!

Ahoana no Ahafantaranao hoe Iza no Fivavahana Marina?

Iray ihany ve ny fivavahana marina? Jereo ato ireo zavatra dimy amantarana ny fivavahana marina.

FANONTANIANA FAMETRAKY NY OLONA

Mino ve ny Vavolombelon’i Jehovah fa ny Fivavahany Ihany no Marina?

Nilaza ve i Jesosy fa be dia be ny lalana hahazoana famonjena?