Hijery ny anatiny

Inona no Atao hoe Fianarana Baiboly?

Inona no Atao hoe Fianarana Baiboly?

Manasa ny olona hianatra Baiboly ny Vavolombelon’i Jehovah, ary valiana amin’izany ny fanontaniana maro, ohatra hoe:

  • Iza moa Andriamanitra?

  • Tsy raharahain’Andriamanitra ve aho?

  • Ahoana no hanatsarako ny fifandraisanay mivady?

  • Ahoana no hahasambatra ahy?

Ho hitanao eto ambany ny valin’ireo fanontaniana fametraky ny olona momba ny fampianaranay Baiboly.

Ahoana no fizotran’ilay fianarana? Mifidy foto-kevitra iray izahay, ohatra hoe “Andriamanitra” na “fanambadiana”, ary mandinika an’ireo andinin-teny ao amin’ny Baiboly, izay mifandray amin’izany. Rehefa ampitahaina ireny andininy ireny, dia fantatra izay lazain’ny Baiboly manontolo momba an’ilay foto-kevitra ka ny Baiboly ihany no manazava an’ilay izy.

Mampiasa an’ilay boky hoe Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly? izahay mba hianarana ny Baiboly. Asehon’io boky io mazava tsara izay tena lazain’ny Baiboly momba an’Andriamanitra, Jesosy, ny hoavintsika, ary ny zavatra hafa.

Ohatrinona ny saran’ilay fianarana Baiboly? Maimaim-poana ilay izy, ary tsy vidina ireo fitaovana fianarana.

Maharitra adiny firy ilay fianarana? Maro no manokana adiny iray eo ho eo isan-kerinandro mba hianarana Baiboly aminay. Azo ovaovana anefa izany, arakaraka ny fandaharam-potoanan’ilay olona.

Inona no mitranga rehefa mangataka hianatra Baiboly aho? Hisy Vavolombelon’i Jehovah hitsidika anao amin’ny fotoana mety aminao sy any amin’ny toerana mety aminao, rehefa mangataka hianatra Baiboly ianao. Hasehony anao vetivety ilay fomba fianarana, ka raha tianao ilay izy, dia azo tohizina.

Tsy maintsy lasa Vavolombelon’i Jehovah ve aho raha manaiky hianatra Baiboly? Tsia. Tia mampianatra Baiboly ny Vavolombelon’i Jehovah nefa tsy manery an’iza na iza hanaraka ny fivavahany. Ekenay kosa fa manan-jo hifidy an’izay zavatra hinoany ny olona, ka asehonay amim-panajana izay lazain’ny Baiboly.—1 Petera 3:15.