Fanomezana an-tsitrapo omen’ny Vavolombelon’i Jehovah no tena isahanana ny lany amin’ny fitoriana ataonay. Tsy mitanty rakitra izahay rehefa mivory ary tsy mitaky ampahafolon-karena. (Matio 10:7, 8) Misy boaty ho an’ny fanomezana kosa any amin’ireo toerana fivorianay ka afaka manao fanomezana izay terem-panahy hanao izany. Tsy mitonona anarana ireo manao fanomezana.

Tsy lany vola be izahay satria tsy manana mpitondra fivavahana karamaina. Tsy karamaina koa ny Vavolombelona rehefa mitory isan-trano, ary tsotra ny toeram-pivorianay.

Ampiasaina hanampiana tra-boina, hanohanana an’ireo misionera sy mpitory mitety faritany, hanorenana trano fivavahana any amin’ny tany an-dalam-pandrosoana, ary hamoahana Baiboly sy boky ara-baiboly ny fanomezana alefa any amin’ireo biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah.

Ny tsirairay no manapa-kevitra hoe te hanao fanomezana hisahanana ny lany eo an-toerana ve izy sa te hanao fanomezana ho an’ny asa maneran-tany, sa te hanohana an’izy roa ireo. Manao tatitra momba ny vola ananany foana ny fiangonana tsirairay, mba ho fantatr’ireo mpivavaka ao aminy.