Hijery ny anatiny

Tsy Ifaneraseran’ny Vavolombelon’i Jehovah Intsony ve ny Vavolombelona Naman’izy ireo Taloha?

Tsy Ifaneraseran’ny Vavolombelon’i Jehovah Intsony ve ny Vavolombelona Naman’izy ireo Taloha?

Raha misy Vavolombelon’i Jehovah vita batisa nefa tsy mitory intsony, na mety tsy mivory miaraka aminay intsony, dia mbola ifaneraseranay foana. Izahay aza miezaka mifandray amin’izy ireny sady manampy azy ho tia an’Andriamanitra indray.

Tsy voatery horoahinay foana izay nanao fahotana lehibe. Raha zatra mandika ny fitsipiky ny Baiboly momba ny fitondran-tena anefa ny Vavolombelona vita batisa iray dia tsy ifaneraseranay intsony izy, izany hoe horoahina. Milaza mazava ny Baiboly hoe: “Esory tsy ho eo aminareo ilay mpanao ratsy.”—1 Korintianina 5:13.

Ahoana raha voaroaka ny lehilahy iray nefa mbola Vavolombelon’i Jehovah ny vady aman-janany? Tsy miaraka amin’ny vady aman-janany manao zavatra mifandray amin’ny fanompoana an’Andriamanitra intsony izy, nefa tsy hoe tapaka ny fatoram-pianakavian’izy ireo. Tsy miova ny fifandraisany amin’ny vadiny sy ny fifandraisany amin’ny zanany amin’ny andavanandro.

Afaka manatrika ny fotoam-pivavahana ataonay ny olona voaroaka. Afaka mahazo torohevitra ara-baiboly avy amin’ny anti-panahin’ny fiangonana koa izy ireo, raha tiany. Ny tanjona dia ny hanampy azy ireo hahafeno fepetra ho Vavolombelon’i Jehovah indray. Raha misy voaroaka miala amin’ny zava-dratsy fanaony ary mampiseho fa tena te hanaraka ny fitsipiky ny Baiboly, dia horaisina an-tanan-droa ho anisan’ny fiangonana indray izy.