I Samuel Herd (eo ankavanana), anisan’ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah, no nanao ny lahateny famaranana isan’andro, ary nadika ho amin’ny teny grika izany.

Nisy batisa ny asabotsy 28 Jona ka 337 ny fitambaran’ireo natao batisa: 305 tany Gresy ary 32 tany Chypre.

ATENA, any Gresy—Nisy fivoriambe iraisam-pirenena mitondra ny foto-kevitra hoe “Katsaho Foana Aloha ny Fanjakan’Andriamanitra!” tany Gresy. Nataon’ny Vavolombelon’i Jehovah tao amin’ny Kianja Olympikan’i Atena izy io, tamin’ny 27-29 Jona 2014. Tao ilay nanaovana ny Lalao Olympika tamin’ny 2004. Niisa 35 863 ny mpianatra Baiboly tonga nanatrika tao amin’ilay kianja. Nisy ampahany tamin’ilay fandaharana nalefa mivantana tany Belzika sy Chypre, ary 3 093 ny mpanatrika tany. Nahatratra 38 956 àry ny mpanatrika rehetra raha atambatra.

Avy tany Afrika Atsimo, Etazonia, Hongria, Korea, Kroasia, Romania, ary Torkia ireo vahiny tonga nanatrika. Hoy i Christina Michail, tompon’andraikitra ao amin’ilay kianja: “Nahafinaritra ny nahita karazan’olona be dia be avy any amin’ny tany samihafa miara-mipetraka sy miara-maka sary. Hita koa hoe mifankatia ry zareo... Mahavariana mihitsy! Tsy fahita izany ato amin’ity kianja ity. Matetika no vahoaka hanohana ekipa amin’ny fanatanjahan-tena no tonga ato, ary tsy mitovy amin’izao mihitsy ny ataon-dry zareo, dia izay no mahatonga anay ho variana sady faly.”

Mpanatrika an’ilay fivoriambe tao amin’ny Kianja Olympikan’i Atena.

Hoy koa i Robert Kern, mpitondra tenin’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Gresy: “An-jatony ny taratasy fisaorana voarainay avy any amin’ny mpanatrika, satria nankasitrahan’izy ireo ilay fandaharana, sady tiany ny niaraka tamin’ireo rahalahy sy anabavy avy any amin’ny firenena samihafa. Nahafinaritra ny niaraka tamin’ireo vahiny mpiara-mivavaka aminay tamin’iny fotoan-dehibe iny.”

Nomerao azon’ny mpanao gazety antsoina:

Maneran-tany: J. R. Brown, Biraon’ny Filazam-baovao, tel. +1 718 560 5000

Gresy: Babis Andreopoulos, tel. +30 210 617 8606