Efa azo alaina ato ny feon-kira notendren’ny orkesitra ho an’ireo hira rehetra ao amin’ny Mihirà ho An’i Jehovah. Ireo feon-kira ireo no tokony hampiasain’ny fiangonan’ny Vavolombelon’i Jehovah, amin’ny fivoriana.