Hijery ny anatiny

Fanazavana ho An’ny Mpitsabo

Matetika ireo boky momba ny fitsaboana no manao tatitra hoe vitan’ny dokotera izao ny mitsabo na manao fandidiana sarotra nefa tsy misy fampidiran-dra, na ra manontolo izany, na taharo fototry ny ra. Misy teknika ampiasaina mba tsy ho betsaka ny ra very, ary mba ho ny ran’ilay marary ihany no hampiasaina. Azo atao koa ny manao izay hahatonga ny vatan’ilay marary hamokatra ra bebe kokoa sy hahazaka kokoa ny tsy fahampian’ny ra. Misy fanazavana avy amin’ny gazety ara-pitsaboana malaza ato, manaporofo hoe mety tsara ny fitsaboana na dia ny ran’ilay marary ihany aza no ampiasaina, ary mandaitra ny teknika atao solon’ny fampidiran-dra.

 

Fitsaboana sy Fandidiana

Teknika fitsaboana olona very ra be na tsy ampy ra, nefa tsy misy fampidiran-dra.

Fitsaboana ny Ankizy

Teknika fitsaboana zaza menavava sy ankizy, nefa tsy misy fampidiran-dra.

Aretina sy Toe-pahasalamana

Teknika fitsaboana aretina isan-karazany, nefa tsy misy fampidiran-dra.

Lalàna Momba ny Fitsaboana

Hita ato ireo zavatra inoan’ny Vavolombelon’i Jehovah ary ny fitsipika sy lalàna tokony hodinihina rehefa mitsabo azy ireo.


Lahatsoratra Mahaliana

Oral is as effective as intravenous tranexamic acid at reducing blood loss in thoracolumbar spinal fusions: a prospective randomized trial. (manokatra rohy)

Yu CC, Fidai M, Washington T, Bartol S, Graziano G

Loharanon-kevitra‎: Spine 2022;47(2):91-8.

Rakitra‎: PubMed 34224510

DOI‎: 10.1097/BRS.0000000000004157

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34224510/ (manokatra rohy)

Determining optimal treatment to correct preoperative anemia and reduce perioperative allogeneic blood transfusions in cardiac surgery: a retrospective cohort study. (manokatra rohy)

Peel JK, Trudeau J, Tano R, Jadunandan S, Callum J, Moussa F, Lin Y

Loharanon-kevitra‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2021;35(9):2631-9.

Rakitra‎: PubMed 33483268

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2020.12.044

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33483268/ (manokatra rohy)

Transfusions and neurodevelopmental outcomes in extremely low gestation neonates enrolled in the PENUT Trial: a randomized clinical trial. (manokatra rohy)

Vu PT, Ohls RK, Mayock DE, German KR, Comstock BA, Heagerty PJ, Juul SE; PENUT Consortium

Loharanon-kevitra‎: Pediatr Res 2021;90(1):109-16.

Rakitra‎: PubMed 33432157

DOI‎: 10.1038/s41390-020-01273-w

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33432157/ (manokatra rohy)

Perioperative management including dual cell salvage in a Jehovah's Witness patient undergoing major urological surgery. (manokatra rohy)

Smith TG, Anastasescu I, Wight JM, Danaee A, Nair R, O'Brien TS

Loharanon-kevitra‎: Clin Case Rep 2021;9(11):e05098.

Rakitra‎: PubMed 34824851

DOI‎: 10.1002/ccr3.5098

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34824851/ (manokatra rohy)

Bloodless management of the anemic patient in the emergency department. (manokatra rohy)

Johnson-Arbor K, Verstraete R

Loharanon-kevitra‎: Ann Emerg Med 2022;79(1):48-57.

Rakitra‎: PubMed 34353645

DOI‎: 10.1016/j.annemergmed.2021.06.015

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34353645/ (manokatra rohy)

Bilateral sequential lung transplantation in Jehovah's Witnesses. (manokatra rohy)

Chan EG, Morrell MR, Chan PG, Sanchez PG

Loharanon-kevitra‎: Perfusion 2021;36(7):672-6.

Rakitra‎: PubMed 32650703

DOI‎: 10.1177/0267659120939364

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32650703/ (manokatra rohy)

Associations between preoperative anaemia and hospital costs following major abdominal surgery: cohort study. (manokatra rohy)

Meyerov J, Louis M, Lee DK, Fletcher L, Banyasz D, Miles LF, Ma R, Tosif S, Koshy AN, Story DA, Bellomo R, Weinberg L

Loharanon-kevitra‎: BJS Open 2021;5(2):zraa070.

Rakitra‎: PubMed 33834189

DOI‎: 10.1093/bjsopen/zraa070

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33834189/ (manokatra rohy)

STS/SCA/AmSECT/SABM update to the clinical practice guidelines on patient blood management. (manokatra rohy)

Tibi P, McClure RS, Huang J, Baker RA, Fitzgerald D, Mazer CD, Stone M, Chu D, Stammers AH, Dickinson T, Shore-Lesserson L, Ferraris V, Firestone S, Kissoon K, Moffatt-Bruce S

Loharanon-kevitra‎: Ann Thorac Surg 2021;112(3):981-1004.

Rakitra‎: PubMed 34217505

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2021.03.033

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34217505/ (manokatra rohy)

Association of umbilical cord management strategies with outcomes of preterm infants: a systematic review and network meta-analysis. (manokatra rohy)

Jasani B, Torgalkar R, Ye XY, Syed S, Shah PS

Loharanon-kevitra‎: JAMA Pediatr 2021;175(4):e210102.

Rakitra‎: PubMed 33683307

DOI‎: 10.1001/jamapediatrics.2021.0102

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33683307 (manokatra rohy)

Perioperative management of patients for whom transfusion is not an option. (manokatra rohy)

Guinn NR, Resar LMS, Frank SM

Loharanon-kevitra‎: Anesthesiology 2021;134(6):939-48.

Rakitra‎: PubMed 33857295

DOI‎: 10.1097/ALN.0000000000003763

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33857295 (manokatra rohy)