Hijery ny anatiny

Baiboly Sora-tanana

Sora-tanana Grika Fahiny Nahitana ny Anaran’Andriamanitra

Voaporofo fa misy ny anarana hoe Jehovah ao amin’ny “Testamenta Vaovao.”

Vatosoa Hita Tany Anaty Fako

Ilay sombin-taratasy any amin’ny Tranomboky John Rylands no sora-tanana tranainy indrindra hita amin’ny Soratra Grika Kristianina.

Voavaky Ihany Ilay Horonana Tranainy Be

Nahita horonam-boky main’ny afo ny mpikaroka tany En-jedy tamin’ny 1970. Nisy teknolojia azo nitarafana an’ilay izy, dia hita ihany ny tao anatiny.

Mora Simba ny Fitaovana Nanoratana Azy

Hodi-biby sy taratasy papyrus no nampiasain’ny mpanoratra Baiboly sy mpanao dika soratra. Nahoana anefa no mbola misy hatramin’izao ireo Baiboly sora-tanana fahiny?

Milaza ny Marina Momba ny Fiainan’i Jesosy ve ny Baiboly?

Jereo ny zavatra sasany momba ny fitantaran’ny Filazantsara sy ny sora-tanana tranainy indrindra fantatra.