Hijery ny anatiny

Vavolombelon’i Jehovah

Hifidy fiteny Malagasy

Ahoana no Hahazoako Naoty Tsara Kokoa?

Ahoana no Hahazoako Naoty Tsara Kokoa?

Ny azonao atao

Mijere lafy tsaran-javatra! Aza mieritreritra hoe tsy mahavita mihoatra noho izay efa vitanao hatramin’izay ianao. Isaky ny kivy ianao, dia mieritrereta zavatra mampahery. Nokianin’ny olona, ohatra, i Paoly hoe tsy nahay nandaha-teny, nefa mety ho tsy marina akory izany. Izao no navaliny azy ireo: “Na tsy mahay aza aho eo amin’ny fitenenana, dia tsy mba toy izany eo amin’ny fahalalana.” (2 Korintianina 10:10; 11:6) Niaiky i Paoly fa nisy zavatra tsy hainy. Fantany koa anefa fa nisy zavatra tena hainy. Ary ianao? Inona no zavatra tena hainao? Raha tsy hitanao izany, dia manontania olon-dehibe tia anao. Afaka manampy anao izy, mba hahitanao ny talentanao sy hampiasanao izany araka izay vitanao.

Ataovy izay hahatonga anao ho zatra mianatra. Tsy misy ankizy mahay ho azy. Tsy maintsy mianatra ianao, na ho ela na ho haingana. Mahasosotra anao angamba na dia ny mandre an’ilay teny hoe “mianatra” aza. Mahasoa anefa ny mianatra. Raha miezaka kely fotsiny ianao, dia ho lasa mahafinaritra anao izany. Mila mandamina ny fotoananao anefa ianao, raha te ho zatra mianatra. Tadidio fa ny fianarana no tokony ho zava-dehibe aminao. Marina fa milaza ny Baiboly hoe “misy fotoana ihomehezana” ary “misy fotoana itsinjahana.” (Mpitoriteny 3:1, 4; 11:9) Mety ho te hiala voly toy ny ankizy hafa àry ianao indraindray. Hoy anefa ny Mpitoriteny 11:4: “Izay mandinika ny rivotra dia tsy hamafy, ary izay mijery ny rahona, tsy hijinja.” Inona no dikan’izany? Aza mangataka andro sao tsy ho vitanao izay tena tokony hataonao. Fianarana aloha vao fialam-boly. Aza matahotra fa sady hahita fotoana hianarana ianao no hahita fotoana hialana voly.

Hihamatanjaka ianao raha mibata fonjam-by. Hitombo koa ny fahaizanao raha zatra mianatra ianao.