Indraindray rehefa miresadresaka eo ny olona dia lasa mifosafosa. Inona no azonao atao mba tsy hifosa olona koa ianao?