Fantaro izay nitranga tamin’i Petera sy Kornelio, ary jereo hoe inona no azo ianarana momba an’i Jehovah Andriamanitra. Adikao ity fampiasana ity, vakio ilay tantara, ary alao sary an-tsaina.