Hijery ny anatiny

NISY NAMORONA VE?

Ny Hoditry ny Pamplemosy Mahazaka Tontona

Ny Hoditry ny Pamplemosy Mahazaka Tontona

 Karazana voasary lehibe mamy maniry amin’ny hazo ny pamplemosy. Tsy maninon-tsy maninona ilay izy rehefa milatsaka avy eny amin’ny 10 metatra. Inona no mahatonga an’io voankazo io tsy hihontsina mihitsy rehefa mitontona?

 Diniho izao: Hitan’ny mpikaroka hoe hoatran’ny spaonjy misy efitrefitra mielanelana ilay fotsifotsy ao anatin’ny hoditry ny pamplemosy. Mihalehibe ny elanelan’ireo efitrefitra ireo rehefa any anatiny kokoa, ary rano na rivotra no mameno an’ilay elanelana. Iny rano iny no mampievotra an’ilay voankazo rehefa milatsaka amin’ny tany ilay izy. Tsy rovitra àry ny hodiny fa lasa mihamafy ary mahazaka an’ilay tontona.

 Maka tahaka an’izany ny mpahay siansa, ka manao andrana izy ireo mba hahitana raha mahazaka dona ny metaly atao mitovy firafitra amin’ilay hoditry ny pamplemosy. Mieritreritra izy ireo hoe ho azo ampiasaina izany mba hanamboarana aro loha ho an’ny mpitondra moto, na mba hiarovana fiara na sambon-danitra tsy ho simba rehefa midona amin-javatra.

 Ahoana ny hevitrao? Nivoatra miandalana ve ny hoditry ny pamplemosy sa nisy namorona?