Hampiasa ny Fanjakany Andriamanitra mba hanatanterahana ny fikasany sy hanafoanana ny olana rehetra eto an-tany. Ataovy pirinty ilay PDF ary valio ny fanontaniana ao.