Diniho hoe inona no ampianarin’ny Baiboly momba an’ireo anjely tsy mivadika amin’Andriamanitra sy ireo anjely nivadika taminy.