Hijery ny anatiny

Vavaka

Antony Ivavahana

Nahoana Ianao no Tokony Hivavaka?

Mamaly vavaka Andriamanitra na dia tsy amin’ny fomba mahagaga aza.

Mihaino ny Vavaka Ataontsika ve Andriamanitra?

Manome toky antsika ny Baiboly hoe mihaino ny vavaka ataontsika Andriamanitra, raha mifanaraka amin’ny zavatra takiny ilay izy.

Hamaly ny Vavaka Ataoko ve Andriamanitra?

Arakaraka izay ataonao ihany no hahatonga an’Andriamanitra hihaino ny vavaka ataonao na tsia.

Fomba Ivavahana

Inona no Tokony Hataonao?

Afaka miresaka amin’Andriamanitra ianao na aiza na aiza ary na rahoviana na rahoviana. Henony na dia ny vavaka ao am-ponao aza. Nampianarin’i Jesosy antsika mihitsy aza izay tokony holazaina.

Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Vavaka?

Tokony hivavaka amin’ny anjely na ny olo-masina ve isika?

Inona no Azoko Angatahina Amin’ny Vavaka?

Tsy misy dikany amin’Andriamanitra ve ny zavatra mampiady saina anao, ka tsy mila resahina amin’ny vavaka?

Mivavaha Foana mba Hahazoana ny Fitahian’Andriamanitra

Inona no azontsika atao, raha tiantsika hihaino ny vavaka ataontsika Andriamanitra ka hitahy antsika?

Inona no Antony Mety Tsy Hamalian’Andriamanitra ny Vavaka Ataontsika?

Vavaka manao ahoana no tsy valian’Andriamanitra, ary olona manao ahoana no tsy henoiny?

I Jesosy ve no Tokony Hivavahana?

I Jesosy mihitsy no nampianatra hoe iza no tokony hivavahantsika.

Nahoana ny Vavaka no Tokony Hatao Amin’ny Anaran’i Jesosy?

Manome voninahitra an’Andriamanitra isika sady manaja an’i Jesosy, rehefa ataontsika amin’ny anaran’i Jesosy ny vavaka ataontsika. Nahoana?

Tokony Hivavaka Amin’ny Olo-masina ve Aho?

Iza no tokony hivavahana araka ny Baiboly?