Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Tokantrano

Zavatra Mahasambatra

Miantehera Amin’Andriamanitra

Misy fanontaniana tsotra anankiroa ato hanampy anao hanatsara ny fanambadianao.

Ahoana no Hananana Tokantrano Sambatra?

Atoron’ny Baiboly ny fomba hananana tokantrano sambatra. Mandaitra ny toroheviny, satria avy amin’i Jehovah, ilay namorona ny fanambadiana

Sarotra ny Taona Voalohany Amin’ny Fanambadiana

Mpivady vao ve ianareo? Afaka manampy anareo mivady hanamafy orina ny tokantranonareo ny Baiboly.

Miezaha Hanaja ny Vadinao

Mila mifanaja foana ny mpivady, fa tsy hoe tsindraindray ihany. Ahoana àry no ampisehoanao hoe manaja ny vadinao ianao?

Hajao ny Vadinao!

Inona no hanampy ny mpivady hifanaja rehefa mifampiresaka?

Mahaiza Mankasitraka

Vao mainka hifankatia ny mpivady raha samy miezaka hahamarika ny toetra tsaran’​ny vadiny sady mampiseho hoe tia an’​ilay izy. Inona no hanampy anao hahay hankasitraka?

Hajao Foana ny Voadim-panambadianao

Aminao ve ny voadim-panambadiana toy ny rojo vy mangeja, sa toy ny vatofantsika miaro ny fanambadiana tsy ho rava?

Aoka Ianao Hitana ny Voady Nifanaovanareo

Inona no manamafy ny fatoram-panambadiana? Inona no maha goragora azy? Inona no azonao iezahana?

Aza Mivadika Amin’ny Vadinao

Rehefa tsy manitsakitsa-bady ve dia efa azo lazaina hoe tsy mivadika amin’ny vady?

Afaka ny ho Sambatra ny Olona Nanambady Fanindroany

Mety hiatrika olana tsy hitany tao amin’ny tokantranony voalohany ireo nanambady fanindroany. Ahoana no hahasambatra ny mpivady toy izany?

Ry Lehilahy, Aza Mampijaly Vady

Mbola tsy sambatra ihany ve ny vady aman-janakao, na dia efa mampidi-bola be ao an-trano aza ianao?

Tokony Samy Hanaja ny Fitsipik’Andriamanitra ny Mpivady

Ho sambatra kokoa ny mpivady raha manokana fotoana hiarahana mianatra Baiboly.

Izay Lazain’ny Baiboly

Mety ve ny Miray Trano Alohan’ny Fanambadiana?

Jereo izay lazain’ny Baiboly momba ny fitiavana sy ny firaisana ary ny tokantranomaso.

Miresaka Momba ny Fanambadian’ny Samy Lehilahy na Samy Vehivavy ve ny Baiboly?

Ilay namorona ny fanambadiana no tsy maintsy ho tena mahay hoe ahoana no hampaharitra sy hahasambatra ny fiarahan’olon-droa.

Azo Atao ve ny Mampirafy?

Andriamanitra ve no nanan-kevitra momba izany? Jereo izay lazain’ny Baiboly momba ny fampirafesana.

Afaka Mivady ve ny Olona Samy Hafa Volon-koditra?

Diniho izay lazain’ny Baiboly momba ny fanambadian’ny olona samy hafa volon-koditra.

Ahoana no Tokony Hiheverana ny Fanambadiana?

Fantaro ny andraikitra takin’Andriamanitra amin’ny lehilahy sy vehivavy mba ho sambatra ny tokantranonao.

Tsy Maintsy Manambady ve ny Olona vao ho Sambatra?

Afaka ny ho sambatra ve ny olona na dia tsy manambady aza? Ahoana no fiheveran’ny Baiboly ny hoe manambady sy ny hoe mpitovo?

Olana sy Vahaolana

Mahaiza Mifandray Amin’ny Rafozanao

Aza avela hampiady anareo mivady ny resaka rafozana. Ireto misy torohevitra telo.

Ahoana no Ifandraisana Tsara Amin’ny Havana?

Afaka manaja ny ray aman-dreninao ianao, nefa koa tsy hanao tsirambina ny tokantranonao.

Marary ve ny Vadinao?

Misy soso-kevitra telo hanampy anao ato, raha manana aretina mitaiza ny vadinao.

Fandaminana Fifamaliana eo Amin’ny Mpivady

Nahoana ny mpivady no mifamaly? Inona no azonao atao mba tsy handrava ny tokantranonao ny fifamalianareo?

Famahana Olana Ara-panambadiana

Afaka manampy anareo hamaha olana amim-pitiavana sy amim-panajana ny toro lalan’ny Baiboly. Jereo ato ny zavatra efatra mety hanampy anareo hanao an’izany.

Ahoana Raha Samy Hafa Be Izahay?

Efa nieritreritra ve ianao hoe tsy mifanentana mihitsy ianareo mivady?

Aza Mitana Lolompo

Raha mamela heloka ianao, dia tsy voatery hoe hamaivaninao ny fahadisoan’ny vadinao na koa hoe ataonao hoatran’ny tsy nisy.

Miova ny Tokantrano Rehefa Tonga ny Zaza

Jereo ny torohevitry ny Baiboly ho an’ny ray aman-dreny sambany vao niteraka.

Rehefa Ary Elatra ny Ankizy

Mandia fotoan-tsarotra ny mpivady matetika, rehefa lehibe ny zanany ka miala ao an-trano. Inona no azon’​izy ireo atao mba hiatrehana an’​izany fiovana izany?

Fomba Iatrehana Fahoriana Mafy

Mangataha fanampiana.

Aza Minamana Be Loatra Amin’olon-kafa

Mihevitra ve ianao hoe: ‘Mpinamana fotsiny ange izahay e!’ Tena izany tokoa ve anefa? Diniho izay lazain’ny Baiboly ato.

Afaka Miova ve ny Olona Mpamono Vady?

Afaka miova ve ny olona mpamono vady rehefa mampihatra ny toro lalan’ny Baiboly?

Fisintahana sy Fisarahana

Diso Fanantenana ve Ianao Rehefa Nanambady?

Lasa tsy miray saina intsony ve ianareo mivady fa miray trano fotsiny sisa? Misy hevitra dimy hanampy anareo ato.

Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Fanitsakitsaham-bady?

Tsy maintsy misaraka ve ny mpivady raha nanitsakitsaka ny iray?

Mbola Hifampatoky Indray ve Izahay?

Nijangajanga ve ny iray taminareo mivady? Mafy be izany nefa mbola azonareo avotana ny tokantranonareo.

Mamela ny Olona Hisara-panambadiana ve ny Baiboly?

Jereo hoe inona no anomezan’Andriamanitra alalana ary inona no tena halany.

Vahaolana ve ny Misaraka?

Raha misedra olana ny tokantranonao ka atahorana ho rava, inona no azonao atao?

Torohevitra ho An’ireo Nisara-bady

Maro amin’ireo nisara-bady no mahita hoe mafy kokoa noho ny nieritreretany azy ny fiainany. Misy torohevitra mahasoa ao amin’ny Baiboly.

Ahoana no Fiheveran’ny Vavolombelon’i Jehovah ny Fisaraham-panambadiana?

Ampian’ny Vavolombelona ve ny mpivady raha mahita olana ao an-tokantrano? Tsy maintsy eken’ny anti-panahy ve vao mahazo misara-panambadiana ny Vavolombelona?