Hijery ny anatiny

Fifandraisana Aman’olona

Fifandraisana Amin’ny Namana

Manatsara ny Fiainana: Fianakaviana sy Namana

Raha te hifandray tsara amin’ny hafa ianao dia ny zavatra azonao atao ho azy no tokony hifantohanao, fa tsy izay azony atao ho anao.

Te Hahazo Namana Tsara ve Ianao?

Mihevitra ny ankamaroan’ny olona hoe ilaina ny manana namana tsara. Inona no hanampy anao ho namana tsara? Misy toro lalana efatra avy ao amin’ny Baiboly ato amin’ity lahatsoratra ity.

Inona no Atao hoe Tena Namana?

Betsaka ny namana sandoka, nefa ahoana no ahitana tena namana?

Ahoana no Hahazoana Tena Namana?

Misy soso-kevitra efatra ato hanampy anao hanana namana akaiky.

Iza no Tena Namako?

Ahoana no hahazoana namana tsara sy hijanonana ho mpinamana foana?

Nahoana Aho no Tokony Hinamana Amin’ny Olona Isan-karazany?

Tsara ny manana namana vitsivitsy, nefa mety hahitana olana koa. Fa nahoana?

Manirery

Malahelo Be ve Ianao Rehefa Tsy Misy Namana?

Mankarary ny malahelo lava, mitovy amin’​⁠ny mifoka sigara 15 isan’​⁠andro ny vokatr’​⁠ilay izy. Ahoana no atao mba tsy halahelo be rehefa tsy misy namana?

Ahoana Raha Tsy Mana-namana Aho?

Diniho ny zavatra telo hanampy anao hahazo namana sy hanampy anao tsy hahatsiaro ho manirery intsony.

Fa Maninona Aho no Tsy mba Mana-namana?

Tsy ianao ihany no mahatsiaro ho manirery sy tsy mana-namana. Ahoana no nataon’ny tanora hafa mitovy aminao mba hiatrehana izany?

Ahoana no Hataoko Raha Tsy Mitovy Amin’ny Ankizy Hafa Aho?

Inona no zava-dehibe kokoa aminao: Miezaka hitovy amin’ny hafa na dia ratsy fitondran-tena aza ry zareo? Sa miezaka hanana hazondamosina?

Fifandraisan-davitra

Aza Mieritreritra Asa Intsony Rehefa any An-trano

Tsy tianao hanelingelina ny fotoana tokony hiarahanao amin’ny vadinao ve ny asanao? Ireto misy soso-kevitra dimy afaka manampy anao.

Mahaiza Mandanjalanja Rehefa Mampiasa Fitaovana Elektronika

Mety hahasoa nefa mety handrava ny tokantranonao ny fitaovana elektronika. Misy vokany ao an-tokantranonao ve izy ireny?

Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Fandefasana Sary ao Amin’ny Internet?

Ahafahanao mifandray amin’ny namana sy havana ny mandefa sary ao amin’ny Internet, nefa mety hahitanao loza koa.

Mbà Fetsifetsy Amin’ny Internet!

Mahafinaritra ny mifanerasera amin’ny namana ao amin’ny Internet, nefa na izany aza tandremo sao midi-kizo!

Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny SMS?

Mety hahatonga anao ho very namana sy ho ratsy laza ny SMS. Nahoana?

Hajao ny Hafa Rehefa Mampiasa Telefaonina

Tsy manaja ve raha ajanona ny resaka mba hijerena SMS? Sa raha tsy jerena mihitsy ny SMS alefan’olona satria variana miresaka, dia izay no tena tsy manaja?

Mampiaraka

Mpinamana Fotsiny sa Mpifankatia? Fizarana 1: Tia Anao Tokoa ve Izy?

Ato misy soso-kevitra hanampy anao hahafantatra raha tena tia anao ny olona iray na te ho namanao fotsiny.

Mpinamana Fotsiny sa Mpifankatia? Fizarana 2: Tena Tia Azy Tokoa ve Aho?

Ahoana no ahafantaranao raha ny ataonao no mety hahatonga an’ilay namanao hieritreritra hoe tia azy ianao? Ireto misy soso-kevitra.

Aza Minamana Be Loatra Amin’olon-kafa

Mihevitra ve ianao hoe: ‘Mpinamana fotsiny ange izahay e!’ Tena izany tokoa ve anefa? Diniho izay lazain’ny Baiboly ato.

Tena Tia sa Taratara Fotsiny?

Fantaro ny atao hoe taratara fotsiny amin’ny olona iray sy ny hoe tena tia azy.

Tsy Mampaninona ve ny Manadaladala Olona?

Inona no atao hoe manadaladala olona? Nahoana no misy manao an’ilay izy? Inona no maharatsy an’ilay izy?

Inona no Atao hoe Tena Fitiavana?

Afaka manampy ny Kristianina ny toro lalan’ny Baiboly, mba hahaizany hifidy vady sy hampiseho ny tena fitiavana rehefa lasa mpivady.

Efa Mahazo Mampiaraka ve Aho?

Diniho ireo fanontaniana efatra ahalalanao raha efa afaka mampiaraka ianao na tsia.

Efa Vonona Hanambady ve Aho?

Fantaro tsara aloha ny tenanao, alohan’ny hamaliana an’izany. Mandiniha tena amin’ny saina tsy miangatra.

Mety Amiko ve Izy?

Ahoana no hahafantaranao ny tena toetran’ilay olon-tianao?

Tokony Hisaraka ve Izahay? (Fizarana 1)

Tsy kilalao ny fanambadiana fa mandra-pahafaty. Raha tena misy mampisalasala anao àry amin’ilay olon-tianao, dia aza odian-tsy hita izany!

Tokony Hisaraka ve Izahay? (Fizarana 2)

Tsy moramora izany misaraka izany. Inona no tokony hataonao raha tsy maintsy misaraka amin’ny olon-tianao ianao? Inona no hanampy anao tsy halahelo be loatra?

Ahoana Raha Nisaraka Ianareo Roa?

Ahoana no hiatrehanao ny fiainana indray raha nisaraka tamin’​ilay olona nirinao ho vady ianao?

Mamitram-pihavanana

Maninona Aho no Tokony Hiala Tsiny?

Mieritreritra ve ianao indraindray hoe tsy ianao irery no diso? Nahoana anefa ianao no tokony hiala tsiny na izany aza? Hahita antony telo ianao ato.

Ratsy ve ny hoe Tezitra?

Rariny foana ve raha tezitra isika? Inona no tokony hataonao dieny mbola tsy tezitra be ianao?

Tsy Aleo ve Mihavana?

Tena mandaitra ny torohevitry ny Baiboly rehefa ampiharina. Na ny mpifahavalo aza lasa mpinamana be.

Inona no Atao hoe Mamela Heloka?

Inona no hanampy anao hamela heloka? Misy soso-kevitra dimy ato.

Mahaiza Mifamela

Nahoana no sarotra ny mamela heloka? Afaka manampy anao ny Baiboly.

Inona no Tena Mahasambatra? Mamela Heloka

Tsy ho sambatra ny olona tezi-dava sy mitana lolompo sady tsy ho salama.