Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Fiatrehana Fahoriana

Fijaliana

Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Fijaliana?

Mba mahita ny fijaliantsika ve Andriamanitra?

Ahoana no Hiatrehako Olana Lehibe?

Mitantara ny fomba niatrehany olana ny tanora roa.

Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Fametavetana? Fizarana 2: Ahoana Raha Efa Niharan’izany Aho?

Vakio ato izay nolazain’ireo efa nisy nametaveta. Nanamelo-tena izy ireo taloha, nefa efa tsy toy izany intsony.

Mahita ny Fijaliantsika ve Andriamanitra?

Maro ny olona mijaly ka misy misalasala raha misy Andriamanitra na tsia. Malahelo ve Andriamanitra rehefa mahita antsika mijaly? Fantaro izay lazain’ny Baiboly.

Nahoana no Avelan’Andriamanitra Hisy ny Fijaliana?

Nanomboka oviana no nisy faharatsiana teto an-tany? Nahoana Andriamanitra no mbola miandry? Mbola hifarana ihany ve ny fijaliana?

Nahoana no Nisy ny Famonoana Tambabe?

Maro no manontany hoe nahoana ilay Andriamanitra fitiavana no mamela ny olona hijaly be toy izao. Tena mamaly izany ny Baiboly!

Kely Sisa dia Tsy Hisy Intsony ny Fijaliana!

Nampanantena Andriamanitra fa hanafoana ny zava-drehetra mahatonga ny fijaliana izy. Ahoana no hanaovany an’izany, ary rahoviana?

Tena Hifarana ny Fijaliana

Milaza ny Baiboly fa kely sisa dia tsy hisy loza sy fijaliana intsony.

Nidonam-pahoriana

Nidonam-pahoriana ve Ianao?

Nidonam-pahoriana ve ianao? Inona no azonao atao mba hizakana ny alahelo? Mbola ho velona indray ve ireo havantsika efa maty?

Raha Misy Loza Tampoka ka Maty ny Fianakavianao

Dimy tamin’ny fianakavian’i Ronaldo no indray matin’ny lozam-piarakodia, 16 taona lasa izay. Mbola malahelo be izy, nefa efa milamina kokoa izao ny sainy.

Ahoana Raha Maty ny Dadanao na ny Mamanao?

Mafy be izany hoe maty ray na reny izany. Inona no hanampy ny tanora hizaka ny alahelony?

Inona no Hanampy An’ireo Ankizy Nidonam-pahoriana?

Misy ankizy maty havana akaiky resahina ato. Ahoana no nanampian’ny Baiboly azy ireo hiatrika an’izany?

Raha Manontany Momba ny Olona Maty ny Zanakao

Torohevitra efatra hanampy anao hamaly ny fanontaniany sy hanome toky azy raha sendra misy havana maty.

Azonao Antoka ve hoe Mbola ho Velona ny Maty?

Misy antony roa omen’ny Baiboly antsika mba hatokisantsika fa tena hitsangana ny maty.

Mbola ho Hitantsika ve Ireo Havantsika Nodimandry?

Inona no mitranga amintsika rehefa maty isika? Mbola hahita an’ireo havantsika efa maty ve isika?

Loza

Fomba Hiatrehana ny Loza

Inona no tokony hataonao mba hiatrehana loza? Nahoana ianao no tena mila mifandray amin’Andriamanitra rehefa misy loza?

Inona no Azo Atao mba ho Voaro Amin’ny Loza?

Soso-kevitra mety hamonjy ny ainao sy ny ain’olon-kafa.

Sazy avy Amin’Andriamanitra ve ny Loza?

Maro no mino fa ampiasain’Andriamanitra hanasaziana olona ny loza. Ahoana anefa no ataony rehefa manasazy, raha araka ny Baiboly?

Rivo-doza Tany Philippines: Nanampy Azy Ireo ny Finoana

Mitantara izay nitranga tamin’ny fandalovan’ilay Rivo-doza Mahery Haiyan ireo tsy maty.