Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Nahoana ny Vavaka no Tokony Hatao Amin’ny Anaran’i Jesosy?

Nahoana ny Vavaka no Tokony Hatao Amin’ny Anaran’i Jesosy?

Valiny ara-baiboly

Rehefa mivavaka amin’Andriamanitra isika, dia tsy maintsy atao amin’ny anaran’i Jesosy izany. Izany ihany mantsy amin’Andriamanitra no fomba azontsika ifandraisana aminy. I Jesosy aza nilaza hoe: “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako.” (Jaona 14:6) Hoy koa izy tamin’ireo apostoliny tsy nivadika: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona na inona angatahinareo amin’ny Ray, dia homeny anareo amin’ny anarako izany.”—Jaona 16:23.

Antony hafa

  • Asehontsika fa manome voninahitra an’i Jesosy sy Jehovah Andriamanitra Rainy isika.—Filipianina 2:9-11.

  • Ekentsika fa ny sorona nataon’i Jesosy no fomba namonjen’Andriamanitra antsika.—Matio 20:28; Asan’ny Apostoly 4:12.

  • Ekentsika fa i Jesosy no Mpanelanelana ny olombelona amin’Andriamanitra.—Hebreo 7:25.

  • Ekentsika fa i Jesosy no Mpisoronabe afaka manampy antsika hahazo sitraka amin’Andriamanitra.—Hebreo 4:14-16.

 

Fanampim-panazavana